V Domově na Dómském pahorku mají díky dárcům nová sprchovací lehátka

V Domově na Dómském pahorku mají díky dárcům nová sprchovací lehátka

V Domově na Dómském pahorku mají díky dárcům 3 sprchovací lehátka pro imobilní klienty.

Ke konci loňského roku se nám podařilo díky darům od rodin našich uživatelů a Nadaci Evy Matějkové, která nám přispěla 10.000,-Kč, objednat dvě sprchovací lehátka pro seniory Domova na Dómském pahorku. Obě lůžka dorazila minulý týden a jsou k dispozici klientům přízemí a 1.patra. Finanční prostředky na třetí, poslední lehátko pro 2. patro se nám povedlo získat díky dárcům a programu ČSOB pomáhá regionům. 

 

Vedoucí Domova na Dómském pahorku ocenila pomoc všech dárců: „V Domově na Dómském pahorku se stále snažíme o zkvalitnění poskytované péče o seniory. Lehátka jsme plánovali zakoupit již v loňském roce, ale bylo obtížné získat dostatek finančních prostředků. Díky dárcům a Nadaci E. Matějkové se nám to nyní podařilo! Díky sprchovacím lehátkům se stává hygienická péče o imobilní seniory výrazně komfortnější. Skutečně děkujeme Vám všem, kteří jste nás podpořili.“