„Tablet od srdce“ -  21. století v rukou našich seniorů

Farní charita Litoměřice rozzářila srdce a duše seniorům. Vložili jsme jim do rukou nástroj, díky kterému se mohou virtuálně a přesto tváří v tvář spojit se svými rodinami a blízkými, kteří jim v současných chvílích velmi chybí.

V této už tak nelehké době je pro naše milé seniory v Domově na Dómském pahorku v Litoměřicích nejtěžší, být odtrženi od svých blízkých, kteří jsou jim mnohdy jedinou oporou a smyslem života.  To nejcennější jim bylo z důvodu zrušení návštěv v rámci opatření virové hrozby Covid-19 znemožněno. Je jím kontakt s jejich rodinami a nejbližšími. Samotu nikdo nepřijímá s nadšením a u seniorů to platí dvojnásob. Proto jsme rádi, že se Farní charita Litoměřice mohla zúčastnit projektu „Tablet od srdce“, jehož pomocí se snažíme naučit pracovat naše seniory s technologiemi 21. století tak, abychom udrželi vzájemný kontakt s jejich rodinami a blízkými. Doslova tváří v tvář. Tablety se těší velké oblibě.

Věříme, že je toto další krok ke snížení stresového období vzniklého současnou situací.

Rádi bychom také touto cestou velice poděkovali iniciátoru celé akce, společnosti Philip Morris ČR, díky níž celý projekt vznikl. Dále patří velký dík všem, kteří poskytli vše potřebné k jeho uskutečnění. Jsou to společnost Mall Group dárce a dodavatel tabletů, společnost Vodafone CZ, která poskytla zdarma SIM karty k uskutečňování video hovorů, APSS ČR která se stala odborným garantem, Nadace Charta 77 zastávajícího administrátora projektu a také společnost Blesk, která zdarma poskytla do každého tabletu licenci na předplatné BLESK Premium.