Ohlédnutí za povodněmi 2013

Domov na Dómském pahorku poskytl přístřeší 55-ti evakuovaným z oblastí Litoměřicka, která byly postižena letošními povodněmi. Převážnou většinu evakuovaných tvoří klientky Domova se zvláštním režimem z Terezína, kde se očekávala velká voda. Dále bylo zajištěno ubytování pro 95 osob v Hostelu sv. Štěpána. Zde byli ubytováni lidi z Mlékojed, Píšťan, Litoměřic a uživatelé z Domu panny Marie Pomocné.

Všem, kromě lůžka a zázemí, byla poskytnuta celodenní strava (snídaně, oběd, večeře a dopolední a odpolední svačina). Kromě těchto základních potřeb byla evakuovaným nabídnuta odborná psychologická pomoc.

Letošní povodně se nevyhnuly ani některým zaměstnancům Farní charity Litoměřice, ať už přímo, že se ocitly jejich domovy pod vodou, nebo jim byla z důvodů povodní znemožněna doprava do zaměstnání. Proto Vedoucí středisek měli plno práce s vyřešením obsazení služeb k zajištění běžného chodu ve směnném provozu. Naštěstí vše bylo vyřešeno a proto všichni uživatelé i lidé, kterým bylo poskytnuto přístřeší, to nepocítili na poskytovaných službách.