Poutní mše svatá v kapli Božího milosrdenství

Poutní mše svatá v kapli Božího milosrdenství

V neděli Božího milosrdenství jsme oslavili poutní mši svatou.

V neděli Božího milosrdenství, dne 23.4.2017, jsme oslavili poutní mši svatou v kapli Božího milosrdenství v Domově na Dómském pahorku v Litoměřicích.