Pomozte nám zkvalitnit život našich klientů

Pomozte nám zkvalitnit život našich klientů

V pátek 27.4. proběhne od 19 hodin v Kostele Všech svatých v Litoměřicích benefiční koncert, který pořádá Domov pro seniory na Dómském pahorku Farní charity Litoměřice.

Dne 27.4. proběhne od 19 hodin v Kostele Všech svatých v Litoměřicích benefiční koncert, který pořádá Domov pro seniory na Dómském pahorku Farní charity Litoměřice.

Na koncertu vystoupí komorní ženský sbor Cantica Bohemica a žáci varhanního oddělení Základní umělecké školy Litoměřice. Úvodní slovo pronese Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický.

Vstupné na koncert je dobrovolné a výtěžek bude celý využit na pořízení koncentrátoru kyslíku pro klienty Domova na Dómském pahorku.

Domov na Dómském pahorku je zařízení, které poskytuje pobytové sociální služby seniorům, kteří z důvodu věku a nepříznivého zdravotního stavu již nemohou být v domácím prostředí.

Myšlenka na uspořádání koncertu nás napadla v době, kdy jsme poskytovali služby klientům, kteří potřebovali používat koncentrátor kyslíku. V současnosti v našem Domově bohužel tento přístroj nemáme a klienti si jej musí pronajímat, což je finančně významně zatěžuje“ uvedla Jitka Věrnochová, vedoucí Domova na Dómském Pahorku.

Protože dlouhodobě usilujeme o vylepšování komfortu, pro naše klienty, přišlo nám zajímavé požádat touto formou veřejnost o podporu. Jsme koneckonců malé město a náš Domov slouží především našim občanům“ dodává s úsměvem. 

Benefiční koncert podpořila dodáním květin paní Dana Čízková – Horáková (Květiny pro radost).

Pokud tedy máte chuť udělat dobrý skutek a současně strávit příjemný večer neváhejte a na benefiční koncert zavítejte.

Související akce