Pokladničky na Tříkrálovou sbírku jsou zapečetěny

Pokladničky na Tříkrálovou sbírku jsou zapečetěny

Farní charita Litoměřice má zapečetěno 70 pokladniček pro koledníky Tříkrálové sbírky.

Ve čtvrtek 8.12.2017 proběhlo ve Farní charitě Litoměřice zapečetění pokladniček pro Tříkrálovou sbírku. Každá kasička byla opatřena dvěma štítky s razítkem Městského úřadu Litoměřice a vlastnoručním podpisem zástupkyně Města Litoměřice, paní Hany Chrudimské.

V letošním roce vyrazí koledníci s 68 pokladničkami v Litoměřicích a dvěma z obce Liběšice. „Sehnat koledníky, kteří jsou ochotní v nejmrazivější dny v roce vyrazit do ulic, aby získali příspěvek pro potřebné, není vůbec jednoduché. Děkujeme proto všem, kteří jsou v Tříkrálové sbírce aktivní,“ sděluje paní Kejkrtová.