Pečovatelská služba děkuje za podporu a dary

Pečovatelská služba děkuje za podporu a dary

Pečovatelská služba Farní charity Litoměřice děkuje městům za dary, díky nimž se mohl začít využívat nový čtečkový systém, který slouží k získávání informací o množství poskytnuté péče klientům, usnadnění vykonávané terénní práce a pomáhá naplňovat vize a požadavky Ústeckého kraje.

Pečovatelská služba Farní charity Litoměřice jako terénní sociální služba, jež poskytuje svou pomoc na území města Litoměřice a v okruhu do 15 km od města, se v praxi snaží napomáhat občanům k tomu, aby mohli setrvávat ve svých domovech a zachovat si tak vazby na své přirozené domácí prostředí, ve kterém se nachází jejich rodina, přátelé a blízcí. Zajišťuje nezbytný pocit jistoty a bezpečí, což je jednou ze základních životních potřeb každého člověka. Snaží se prodlužovat období kvalitního a relativně nezávislého života každého člověka a oddalovat nutnost komplexního ústavního zaopatření (např. Domovy pro seniory). Pečovatelská služba Farní charity Litoměřice pracuje 7 dní v týdnu včetně víkendů a svátku od 7:00 do 21:00 hodin. 

Vzhledem k tomu, že chce naplňovat vize a požadavky Ústeckého kraje a především svých klientů, požádala v roce 2019 o finanční příspěvky, které službu podpořily, zkvalitnily a posunuly dopředu. 

Jméno zaměstnance, čas a realizované činnosti jsou díky mini terminálům plně zaznamenávány a vykonanou péči je pro Pečovatelskou službu Farní charity Litoměřice snazší vykazovat v rámci statistického vykazování pro MPSV, Ústecký kraj a jiné sponzory a podporovatele. Terminály jsou snadno přenosné, do terénu ideální, přináší průkazné informace o péči poskytnuté klientům a zahrnují informace o zaměstnancích. V neposlední řadě nahrazují papírové archy k vykazování činností a chrání tak životní prostředí.

Finanční příspěvky, jež pomohly k investici přenosných mini terminálů na čárový kód, které slouží k získávání informací o množství poskytnuté péče klientům, poskytly obce Bohušovice nad Ohří, Brozany nad Ohří, Liběšice, Litoměřice, Třebušín a Úštěk.

Tímto děkujeme všem sponzorům a podporovatelům za finanční příspěvky, podporu a pomoc při usnadnění vykonávané terénní práce! 

Za pečovatelskou službu Farní charity Litoměřice Bc. Alena Mohauptová, vedoucí pečovatelské služby.