Odborný seminář ve Farní charitě Litoměřice

Odborný seminář ve Farní charitě Litoměřice

Farní charita Litoměřice, přivítala ve svém středisku Krajský úřad Ústeckého kraje, který realizoval ve spolupráci s městem Litoměřice, odborem obecné kriminality KŘ Policie UK, s oddělením tisku a prevence KŘ Policie UK a dalšími spolupracujícími organizacemi odborný seminář se zaměřením na dluhovou problematiku a s tím spojenou trestnou činnost páchanou na seniorech.

Seminář proběhl 25. 8. v Domově na Dómském pahorku. Samotní senioři se z různých důvodů dostávají do dluhových pastí a sami si mnohdy s tímto problémem pak neumí poradit. Seminář byl zaměřen na prevenci a případnou pomoc.  Ústředním tématem vzdělávacího semináře byly situace, které mohou „zastihnout“ každého člověka a následně jej „uvrhnout“ do svízelné situace dluhů. Cílem bylo srozumitelně provést jeho účastníky nejčastějšími nástrahami, vysvětlit pojmy smluv uzavíraných v rozporu s dobrými mravy, exekuční titul, veškeré opravné prostředky v exekučním řízení a možnosti obrany v exekuci.

Nadstavbou byla pak účast lektorů z řad policistů, kteří tuto problematiku doplnili z pohledu vyšetřovatelů této trestné činnosti. Účastníkům semináře byl nabídnut rychlý vhled do možných nástrah a jak se jim vyvarovat. 

Součástí semináře byly přednášejícími z řad Policie ČR uváděny skutečné příběhy trestné činnosti páchané na důvěřivých seniorech. Jak snadno podlehli podvodníkům, kteří se na jejich úkor obohatili a přišli tak o celoživotní úspory. Některé příběhy byly odvysílány v médiích.  

  Proto jsme velmi rádi, že tento odborný seminář proběhl a děkujeme ústeckému kraji, který tento seminář zrealizoval. Dále děkujeme za spolupráci městu Litoměřice, poradenskému centru Diecézní charity Litoměřice a především přednášejícím Mgr. Denise Rohanové, kpt. Bc. Přemyslu Zahálkovi, kriminalistovi Odboru obecné kriminality KŘ Policie ÚK a nprap. Pavle Kofrové, Oddělení tisku a prevence KŘ Policie ÚK.

Za Farní charitu Litoměřice

Vedoucí Domova na Dómském pahorku Veronika Chaloupková