Neurolog ve Farní charitě Litoměřice

Neurolog ve Farní charitě Litoměřice

Farní charita Litoměřice uzavřela smlouvu o Garanci, o partnerství a vzájemné spolupráci s váženou lékařkou z oboru Neurologie

Dovolte abychom, Vám oznámili příchod dalšího významného člena našeho týmu MUDr. Martina Krejčí Vančurová.  Ve Farní charitě Litoměřice, klademe důraz na vysokou kvalitu poskytované péče našim seniorům, oblast péče jsme rozšířili o obor ambulantní neurologie, která úzce souvisí i s další službou fyzioterapie, jež bude nedílnou součástí vykonávané péče.

Spolupráce je vymezena na péči o pacienty s bolestmi hlavy, závratěmi, epilepsií, péče o pacienty po cévních mozkových příhodách, po úrazech či operacích mozku, péče o pacienty s třesem, parkinsonismem (např. Parkinsonova choroba, esenciální třes), péče o pacienty s poruchami paměti (Alzheimerova choroba, porucha paměti při cévních onemocnění mozku), péče o pacienty s bolestmi páteře včetně ošetření bolestivých stavů - lokální aplikace léčiva, kineziotejping, péče o pacienty s postižením periferních nervů (diabetická polyneuropatie apod., karpální tunely), aplikace botulotoxinu na chronické migreny, spasticitu , hemispasmy, blefarospasmy

Jde nám o budování relevantní zdravotnické infrastruktury v pobytových a terénních sociálních službách. Reagujeme tak na dopady demografického vývoje a stárnutí obyvatelstva, což sebou přináší zvýšení poptávky po zdravotních a sociálních službách, po určitých typech specializace a po dlouhodobé péči. Multidisciplinární týmy musí být jednoznačnou součástí profesionální práce, věříme, že další odborná specializace, bude přínosem pro zdravotní tým Farní charity Litoměřice tak i pro naše klienty. 

Oblast neurologické péče a fyzioterapie  je rozšířena do všech našich středisek sociální péče zejména se jedná o Domov pro seniory na Dómském pahorku, Odlehčovací lůžka pobytového charakteru, Domov se zvláštním režimem Charitní dům Zdislava, Domov pro seniory Charitní dům Zdislava a Domácí ošetřovatelskou zdravotní péči.