Nadace ČEZ podpořila Farní charitu Litoměřice

Nadace ČEZ podpořila Farní charitu Litoměřice

Díky podpoře Nadace ČEZ rozšířila půjčovna kompenzačních pomůcek Farní charity Litoměřice svůj sortiment o rehabilitační chodítko.

Díky podpoře Nadace ČEZ jsme mohli rozšířit nabídku kompenzačních pomůcek o rehabilitační chodítko. Nadace ČEZ poskytla Farní charitě Litoměřice prostředky ve výši 7.055,- Kč, které byly využity na zakoupení této pomůcky.

Rehabilitační chodítko je pomůcka, která pomáhá při rehabilitaci a pohybu pacientů s postižením pohybového aparátu.

Půjčovna kompenzačních pomůcek (klozetové židle, invalidní vozíky, berle, francouzské hole, nástavce na WC, rehabilitační chodítka a jiné) je provozována v rámci ošetřovatelské služby Farní charity Litoměřice. Slouží především seniorům a zdravotně postiženým občanům Litoměřic.

Nadaci ČEZ za laskavou podporu děkujeme.

 

Realizaci projektu podpořila Nadace ČEZ

Nadace ČEZ