Modernizace osvětlení v prostorách kuchyně

Modernizace osvětlení v prostorách kuchyně

Farní charita Litoměřice v rámci plnění inovací a vylepšování pracovního prostředí zaměstnanců, zmodernizovala prostory a nyní ve čtvrté etapě i prostor pro náš kuchařský personál. Protože nikdo nechce pracovat ve špatných světelných podmínkách, snažíme se držet krok a využít možností inovativních technologií v praxi.

V Domově na Dómském pahorku již od minulého roku probíhá modernizace osvětlení.  Ta byla rozdělena do pěti etap. V první etapě došlo k výměnám osvětlení na přízemí domova, v druhé prošlo modernizací celé první patro a ke konci roku se ve třetí etapě podařilo zajistit výměnu ve druhém patře domova pro seniory. Už výměna z první etapy byla citelná na úsporách energie, přestože je v domově osvětlení neustále v provozu, aby se senioři pohybovali v co nejvíce světlém a pro ně příjemném pozitivním prostředí. I díky těmto významným úsporám, můžeme pro naše klienty nakoupit další prostředky k zajištění lepší péče a komfortu jejich pobytu u nás.

V tomto případě se jedná například o nákup polohovacích postelí Latera Thema od společnosti LINET, které mají polohování horizontální a vertikální, což značí vysoký komfort v péči o klienta se sníženou soběstačností a především ke zlepšení života klienta na lůžku, díky vysoké variabilitě nastavení poloh matrace. V určité fázi tak samozřejmě umožňuje polohování personálem s nižší námahou a na péči o klienta postačí jedna osoba, kdy se jiná může věnovat dalšímu našemu klientovi. (viz článek Nové polohovací postele Latera Thema LINET pro klienty Domova pro seniory)

Ve čtvrté etapě se nám na začátku února podařilo inovovat a zmodernizovat zastaralé a nevyhovující osvětlení v prostorách kuchyně a přilehlých prostor. Zde se nacházela již nevyhovující zářivková světla, která jsou pro dnešní dobu z hlediska hygieny a potřebných parametrů pro kvalitní prostředí k vykonávání práce, nevyhovující. Proto proběhla ve dnech 3. a 4. 2. 2021 výměna za osvětlení LED.

Toto osvětlení má zcela jiné parametry. Jednak při rozsvícení nemají časovou prodlevu a zároveň u tohoto osvětlení nedochází ke kolísání (blikání) světelného toku. Světlo je stálé a jasné. Nedochází tedy k zatěžování zraku a svítivost je mnohonásobně vyšší i přesto, že energetická náročnost je nižší. I z tohoto důvodu jsme mohli do kuchyně pořídit nový konvektomat, protože z předchozích zkušeností víme, že můžeme s jistotou počítat s finančními úsporami. 

Nelze ani opomenout ekologičnost této technologie oproti původní. Je to tedy vhodné řešení na osvětlení právě takových prostor, kde je zapotřebí, aby se osvětlení co nejvíce přiblížilo přirozenému dennímu světlu. Což zcela bez obtíží splňuje. Nové pracovní prostředí si nejvíce chválí personál, protože se jim mnohem lépe pracuje a jelikož v kuchyni tráví velkou část dne, vnímají jej jako velký přínos pro jejich práci.

Takto vynaložené finance jsou velmi efektivně využity v rámci budoucích finančních úspor a zároveň tím chráníme zdraví našich zaměstnanců. Svítíme zdravě.

V plánu je už pouze zbývající část domova a tou jsou společenské prostory. Ty jsme ponechali až na konec celé modernizace, neboť v současnosti nejsou tyto prostory příliš využívány.

Za Farní charitu                                                                                ředitelka Mgr. Karolína Wankovská DiS