Město Litoměřice podporuje Farní charitu Litoměřice

Město Litoměřice podporuje Farní charitu Litoměřice

Svým neustálým zájmem a pomocí se město Litoměřice podílí na zvyšování kvality služeb provozovaných Farní charitou Litoměřice.

Není to poprvé, co Farní charitě Litoměřice dar od města Litoměřice pomohl k vylepšení nabízených služeb a to jak dary, které umožňují zvýšit kvalitu služeb poskytovaných našim klientům, ale také svou snahou zpříjemnit život seniorů v našem městě. Je to především zásluhou lidí, kteří jsou ve vedení města a kteří mají velký zájem a chuť pomáhat těm, kteří to velmi potřebují. Mezi důležité odvětví v našich životech patří stravování. Proto nám například v loňském roce pomohli vybavit kuchyň novým kotlem a tím nám umožnit lépe a efektivněji vařit jídlo, které vyžaduje pečlivost, neboť každý senior má svá zdravotní omezení a je nutné v tomto ohledu vařit co nejzdravěji, pro každého tak, aby mu jídlo dělalo dobře a zároveň si na něm pochutnal. Také jsme vloni dostali novou myčku, což ocenili zejména naši zaměstnanci, protože došlo k velké časové úspoře a tudíž mohou všichni více energie věnovat přípravám a vaření jídla.

Letos jsme díky srdečné práci našeho 2. místostarosty města Litoměřice pana Lukase Wünsche a jeho zájmu o stálé zlepšování komfortu a života našich seniorů, dostali nádherný dar, který napříč celým domovem pro seniory na Dómském pahorku, bude napomáhat a sloužit opět potřebám především našich klientů a zároveň zjednoduší práci našim zaměstnancům. Jedná se o novou tlakovou pánev, která dokáže naprosto nekompromisně upravit jakékoliv maso tak, aby bylo snadno stravitelné a pochutnali si na něm především naši milí senioři. 

Víme, že tyto dary nejsou samozřejmost a proto si velice vážíme toho, že městu Litoměřice a především jeho představitelům není lhostejný život lidí v třetím věku a neustále se snaží udělat jim životy co nejpříjemnější. Jsou to dobře investované finance, protože život dává smysl. 

Za celou Farní charitu Litoměřice děkuji                   ředitelka Mgr. Karolína Wankovská DiS

 

image004image003