Ježíškova vnoučata a Český rozhlas v Domově na Dómském pahorku v Litoměřicích

Ježíškova vnoučata a Český rozhlas v Domově na Dómském pahorku v Litoměřicích

Ježíškova vnoučata jsou celorepublikovým projektem Českého rozhlasu s cílem splnit přání seniorům žijících v zařízení sociálních služeb, ale i těm, kteří žijí ve své domácnosti a nemají nikoho, kdo by jim jejich přání splnil.

Jde o jedinečnou akci, kde mohou lidé z různých koutů ČR splnit přání konkrétnímu seniorovi, kterého si z databáze sami vyberou, ačkoliv jej osobně vůbec neznají. Tento projekt byl spuštěn již 13. listopadu. Člověka až hřeje u srdce, když zjistí, kolik lidí má touhu splnit přání právě starým lidem, kteří jsou dost často naší společností opomíjeni. V Domově na Dómském pahorku již bylo splněno 36 přání, což je téměř třetina obyvatelů zařízení a téměř 100 % splněných přání, která byla v rámci projektu do databáze přání vložena.

V sobotu 16. 12. proběhl ve společenském sále, díky tomuto projektu, komponovaný pořad Českého rozhlasu Sever, kde se mohli posluchači seznámit s prací rozhlasových moderátorů, konkrétně Petra Berana a Miroslava Tartárka. Kromě vyprávění a písniček v jejich podání, proběhla v průběhu pořadu videoprojekce o projektu Ježíškova vnoučata, spoty z vysílání rádia, ale i krátké ukázky z natáčení v přírodě, konkrétně z Děčínského Sněžníku.

 

Související galerie