Jak pečovat o seniory s Alzheimerovou chorobou nebo stařeckou demencí

V Domově sv. Zdislavy poskytujeme péči osobám, které mají diagnostikovánu Alzheimerovu chorobu nebo stařeckou demenci. Denně se dostáváme do  styku s jejich rodinami a osobami jim blízkými.

Vidíme tudíž v praxi, jak je těžké někdy rodinám vysvětlit co právě daný senior prožívá, proč se chová jak se chová, proč nepoznává známé věci, osoby, není schopen si vzpomenout na společně prožité chvíle, chová se tak, jak se nikdy nechoval apod.  Na tyto otázky většinou začínající slovem „proč“ se vždy snažíme odpovědět tak, aby vše bylo vysvětleno a řádně pochopeno. Uvědomujeme si, že je velmi těžké se s touto tvrdou realitou smířit.

Víme, že se o takto nemocné osoby kromě Domovů se zvláštním režimem, starají také rodiny v jejich domácím prostředí. Pokud to rodina zvládá bez větších problémů, je to vždy přínosem pro nemocného seniora. Aby tyto pečující osoby měli v této péči odborného partnera,  rozhodli jsme se  poskytovat poradenskou činnost pro každého, kdo nás osloví,  přímo v prostorách našeho Charitního domova sv.Zdislava. Zde se Vám všem, kteří budete mít o tyto bezplatné konzultace zájem, bude věnovat odborný personál. Na základě předem domluvené schůzky jsou Vám k dispozici sociální pracovnice, vrchní sestra i vedoucí Domova.

Pokud máte zájem, je zajímavé shlédnout video, které lehce přiblíží průběh Alzheimerovy choroby nenásilnou formou.

Pro ty, kteří upřednostňují tištěnou formu, je v našem Domově připravena z tohoto videa prezentace, kterou můžete obdržet a odnést si ji domů.

Poradenská činnost je zahájena od 01.09.2015

Potřebné kontakty

Bc. Jana Jackovová – vrchní sestra

mobil : 731677953,  e-mail : jana.jackovova@fchltm.cz

Mgr. Jana Kořínková, DiS – sociální pracovnice

mobil : 731402433, e-mail : jana.korinkova@fchltm.cz

Mgr. Jaroslava Biolková, DiS  - vedoucí Domova 731402430

mobil : 731402430, e-mail : jaroslava.biolkova@fchltm.cz