Hejtman Ústeckého kraje navštívil domov pro seniory

Hejtman Ústeckého kraje navštívil domov pro seniory

Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček přijal pozvání do Domova na Dómském pahorku v Litoměřicích, který provozuje Farní charita Litoměřice. Předmětem jednání bylo nedostatečné financování domova na rok 2016.

 

Ve čtvrtek 28.7.2016 navštívil hejtman Ústeckého kraje společně s vedoucí odboru sociálních věcí Ústeckého kraje Ing. Petrou Lafkovou domov pro seniory, který má v současné době z důvodu neúměrně nízké dotace na rok 2016 vážné problémy se zajištěním financování provozu. Společného jednání se kromě ředitelky Farní charity Litoměřice Růženy Kavkové zúčastnili také vedoucí domova Jitka Věrnochová, ekonomka Farní charity Mgr. Eva Čenkovičová a zástupci Města Litoměřice Mgr. Karel Krejza, místostarosta Města a Ing.Bc. Renáta Jurková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Města. Po společném jednání následovala prohlídka domova. Hejtman kraje ocenil příjemnou atmosféru, vybavení a obětavou péči pracovníků o obyvatele. Na závěr setkání přislíbil pomoc při řešení financování tohoto zařízení.