Farní charita Litoměřice rozšířila „terénní Pečovatelskou službu“

Farní charita Litoměřice rozšířila „terénní Pečovatelskou službu“

Farní charita Litoměřice během léta připravovala své služby na očekávanou druhou vlnu šíření koronaviru a tak i novou starost o lidi, o něž Charita pečuje. Pečovatelská služba urychlila v roce 2020 svou transformaci, která byla započatá na počátku roku 2019, aby se stala kvalitním a nepostradatelným článkem v systému péče o lidi s handicapem, o lidi se sníženou soběstačností ve vysokém věku. Terénní pečovatelský tým byl nově posílen o dalších 6 pracovníků. Nyní tedy poskytuje péči na celém území Litoměřic a okolních obcí do 15 km v počtu 17ti pečovatelek v čase od 7:00 – 21:00 hodin

Těžkým úkolem je nyní udržet v chodu terénní pečovatelskou službu v plné síle. Neboť klientů, o které se staráme, je mnoho a mnohdy vyžadují péči 3x denně do pozdních hodin. V této profesi je třeba si uvědomit, že pečovatelská služba poskytující pečovatelské úkony je nepostradatelným článkem systému. Pokud nám vypadne pracovník, velmi těžko jde nahradit, neboť zaměstnanci pracují zcela samostatně v přirozeném prostředí domova klienta a musí mít řádné kompetence.

Dobrou zprávou oproti jarním měsícům je dostatek ochranných pomůcek. Zvýšili jsme dostupnost terénní péče s lepší možností řešení případných krizových a nenadálých situací. Transformací jsme zvýšili kvalitu poskytované pečovatelské služby. Zvýšila se kvalita a efektivita poskytovaní pečovatelské služby. Jednáme jako multidisciplinární tým a do péče o klienty zapojujeme i terénní zdravotní personál, který poskytne odbornou ošetřovatelskou péči.

V současné chvíli  denně pečujme o více než stovku lidí a poskytujeme úkony výhradně pečovatelského zaměření. Rozšířením pečovatelského týmu, docílíme větší dostupnosti terénní péče. Rozvoz stravy, u nás řeší kolegové z  gastronomického střediska Farní charity Litoměřice  a tudíž nám zůstává čas, na odbornou péči v domácím prostředí.

Za Farní charitu Litoměřice Mgr. Karolína Wankovská DiS.