Farní charita Litoměřice, bere vše zodpovědně

COVID-19

Farní charita Litoměřice, bere vše zodpovědně. V souvislosti s rizikem šíření koronaviru, který způsobuje onemocnění COVID-19, se každý den mění.

V současné době čekáme na zásobení zdravotním materiálem, tak abychom ochránili klienty a zaměstnance.


Pro účely plánování by se mělo předpokládat, že během tří měsíců od počátku nebude v důsledku nemoci přítomno v zaměstnání celkem 40 % pracovních sil po dobu pěti až osmi pracovních dnů a to i na základě toho, že bylo nutné uzavřít školy a možná dojde i na uzavření MŠ. Toto společně s narušením dopravy a nutností, aby pracovníci poskytovali péči rodinným příslušníkům a jiným osobám, nepřítomnost v zaměstnání ještě zvýší. Z těchto důvodů Farní charita zaujala opatření, tak aby nedošlo k narušení služeb, jež jsou nezbytné pro  klienty vyžadující akutní péči.


Jako organizace se snažíme připravit na krizové situace, máme sestaven preventivní plán a krizový plán a též sestaven i krizový tým, který se pravidelně schází a komunikuje. Jsme spojeni s KHS a sledujeme vývoj na MZ ČR a SZÚ. Zavedli jsme několik preventivních opatření, které minimalizují možnosti nákazy a které zvyšují bezpečnost zaměstnanců a klientů v našich službách.


V důsledku možného výpadku pracovních sil, máme v záloze intervenční týmy, jež budou poskytovat péči v pobytových službách nepřetržitě. 


Komunikaci s rodinnými příslušníky a klienty, zajištují sociální pracovníci a vedoucí sociálních služeb. Velice mne mrzí, že nemůžete navštívit své babičky a dědečky. Nicméně Vás chci ubezpečit, že Farní charita přistoupila k opatřením, jež chrání vaše příbuzné, o které je dobře pečováno.

Za Farní charitu Litoměřice
ředitelka Karolína Wankovská