Exkurze v Domově na Dómském pahorku

Exkurze v Domově na Dómském pahorku

Zájem veřejnosti o domov pro seniory Domov na Dómském pahorku projevují nejen příbuzní a známí seniorů ubytovaných v Domově, nebo místní obyvatelé, kteří se rádi účastní kulturních a společenských aktivit, ale též školy a organizace z České republiky i ze zahraničí.

 

Dokazují to četné žádosti o exkurze, kterým v rámci možností rádi vyhovíme. Již tradičně se realizují opakované návštěvy z Německa a Itálie. V letošním roce se uskutečnila exkurze o počtu 36 účastníků z Finska a Estonska. Jednalo se o početnou skupinu 36 lidí, složenou ze studentů, doprovodů a překladatelů. Se zájmem si prohlédli celý domov a vyslechli výklad o poskytování sociální služby Farní charitou v Litoměřicích. Aktivně se dotazovali na chod domova, nabídku aktivizačních činností, stravování atd. Zajímavý byl proces transferu informací, neboť výklad byl prováděn vedoucí domova v českém jazyce, průvodci ho překládali do anglického jazyka a doprovod z anglického do finského jazyka.

Potěšila nás po pár dnech zpětná vazba, ze které víme, že se zahraničním návštěvníkům v našem domově pro seniory moc líbilo. 

Jitka Věrnochová,
vedoucí Domova na Dómském pahorku