Domácí zdravotní péče

Poskytujeme odbornou ošetřovatelskou a rehabilitační péči dospělým, seniorům a lidem se zdravotním postižením v jejich domácím prostředí. Službu zajistíme v okresu Litoměřice.

Ošetřovatelská služba je poskytována na základě doporučení obvodního lékaře a je plně hrazena zdravotní pojišťovnou.

Péči poskytují registrované diplomované všeobecné sestry.

domaci pece-n