Děkujeme, že jste na nás nezapomněli!

Jménem Farní charity Litoměřice bych touto cestou ráda poděkovala všem dobrým lidem, kteří na nás nezapomněli. Lidem, kteří vědí, že i my jsme v první linii, když se každý den staráme o seniory v terénu a v pobytových službách. Kromě středisek pro seniory provozuje nadále Farní charita v Litoměřicích i Azylový dům s noclehárnou pro lidi bez domova.

Každý den se nám ozývají neznámí lidé a ptají se, zda nám mohou ušít roušky. Ty k nám do středisek pak nosí osobně nebo je zdarma posílají prostřednictvím České pošty. Ti, kdož nemají šicí stroj, nám nosí látky. Díky nezištné pomoci tolika spoluobčanů můžeme pokračovat v našich službách i v této nelehké době. Do terénu, který zajišťuje pro nejpotřebnější klienty farní Pečovatelská služba a Charitní ošetřovatelská služba používáme z důvodu bezpečnosti jednorázové ochranné pomůcky – obleky, rukavice a roušky.

V pobytových službách pro seniory i v Azylovém domě pro lidi bez domova kvůli nedostatku ochranných pomůcek používá personál donesené ušité bavlněné roušky a ty dostávají i senioři při společném předčítání či sledování televize ve společenské místnosti. Bavlněné roušky každý den pereme. Je pro nás proto nesmírně důležité mít jich dostatečné množství.

Farní charita Litoměřice, bere vše zodpovědně. V souvislosti s rizikem šíření koronaviru, který způsobuje onemocnění COVID-19, se každý den mění. Jako organizace se snažíme připravit na krizové situace, máme sestaven preventivní plán a krizový plán a též sestaven i krizový tým, který pravidelně komunikuje. Jsme spojeni s KHS a sledujeme vývoj na MZ ČR a SZÚ. Zavedli jsme několik preventivních opatření, které minimalizují možnosti nákazy a které zvyšují bezpečnost zaměstnanců a klientů v našich službách.

V důsledku možného výpadku pracovních sil, máme v záloze intervenční týmy, jež budou poskytovat péči v pobytových službách nepřetržitě.

Rádi bychom ubezpečili blízké našich klientů i litoměřickou veřejnost, že je personál Farní charity Litoměřice disciplinovaný a je připraven neopustit své klienty v případě mimořádného opatření, jakým je např. úplná karanténa. Zaměstnanci ctí křesťanské principy naší organizace, jsou pravidelně seznamováni s postupy v případě krizového plánu a dobrovolně se přihlásili do krizových týmů v jednotlivých střediscích, které Farní charita v Litoměřicích provozuje.

Na závěr bych ráda poděkovala i Městu Litoměřice, které s Farní charitou spolupracuje a dle svých možností jí pomáhá, děkuji také firmě Aroma Židovice za výrobu a rychlé dodání potřebného množství dezinfekce na ruce a firmě SUCOM,s.r.o., která pro nás začala šít roušky.

Naším cílem je pomáhat potřebným.  Bez vás bychom to nezvládli. Děkujeme!

Za Farní charitu Litoměřice Karolína Wankovská