Charitní ošetřovatelská péče

Naše domácí zdravotní péče stále přijímá nové pacienty, přijímáme i Covid-19 pozitivní pacienty. Po dohodě s obvodním lékařem a s jeho souhlasem, může péče začít. Provádíme převazy, odebíráme krev, moč a jiný biologický materiál, aplikujeme injekce, cévkujeme ženy, podáváme léky, aplikujeme inzulín, provádíme ošetřovatelskou rehabilitaci. Vše u pacientů doma, v jejich sociálním prostředí.

Nyní máme s pojišťovnou VoZP (Vojenská zdravotní pojišťovna) uzavřenou smlouvu o poskytování Fyzioterapie v domácí péči. Služba je poskytována opět na doporučení obvodního lékaře.  Naše vyškolená fyzioterapeutka provádí rehabilitace u pacientů např. po amputacích, s míšními poraněními, u pacientů s roztroušenou sklerózou, po úrazech, po dlouhodobé hospitalizaci, po endoprotézách,… S pacienty cvičí chůzi, aktivuje svalstvo a mobilizuje klouby, fyzioterapeutka používá ultrazvuk.

S ostatními pojišťovnami o Fyzioterapii v domácí péči stále jednáme.

Jana Novotná
vrchní sestra