Charitní domov sv. Zdislavy děkuje za nové auto

Charitní domov sv. Zdislavy děkuje za nové auto

Předání sociálního automobilu

 

Díky reklamní agentuře - KOMPAKT spol. s r.o. se od roku 1997 podařilo za pomoci firem a společností po celém území republiky v rámci unikátního projektu „Sociální automobil“ s úspěchem předat již 650 „sociálních automobilů“.

Ve čtvrtek 20.4.2017 se mezi příjemce přiřadil také Charitní domov sv. Zdislavy, který provozuje Farní charita Litoměřice. Předávací akce se zúčastnilo 24 hostů a sponzorů auta, mezi nimi i místostarosta Ing. Pavel Grund.

V úvodu patřil velký dík paní Ireně Petráskové z firmy Kompakt Teplice, díky níž se podařilo sehnat potřebný počet zájemců o reklamu na vozu. Příjemnou atmosféru navodili svým smyčcovým vystoupením studenti ZUŠ Litoměřice pod vedení pana učitele Ročka. Ředitelka Farní charity Litoměřice, zřizovatele Charitního domova Růžena Kavková se tentokrát akce zúčastnit nemohla, a tak děkovná slova zazněla od vedoucí Domova Jaroslavy Biolkové a prezidenta Diecézní charity Litoměřice P. Józefa Szeligy.

„Dosud mohli naši klienti využívat pouze prostory zahrady, která patří k Domovu. Sociální automobil nám nyní umožní účastnit se akcí a pořádat výlety i mimo naše zařízení, za což velmi děkujeme,“ uvedla vedoucí Domova.

Na hosty pak čekala prohlídka vozu, Domova a raut, který připravily včetně malých dárečků zaměstnankyně Domova sv. Zdislavy.

Všem, díky nimž se podařilo získat sociální automobil, tímto ještě jednou děkujeme!

 

Charitní domov sv. Zdislava provozuje Domov pro seniory, který je určen lidem ve věku od 65 let, dále Domov se zvláštním režimem, sloužící lidem ve věku od 50 let, kteří trpí poruchami paměti z důvodu Alzheimerovy choroby nebo stařecké demence a Denní stacionář pro seniory, kteří mají diagnostikovanou stařeckou demenci nebo Alzheimerovu chorobu a jejich rodina péči o ně doposud zvládá v domácím prostředí.