Farní charita Litoměřice, bere vše zodpovědně

COVID-19

Farní charita Litoměřice, bere vše zodpovědně. V souvislosti s rizikem šíření koronaviru, který způsobuje onemocnění COVID-19, se každý den mění.

Farní charita Litoměřice zvyšuje kvalitu v oblasti gastronomie

Farní charita Litoměřice zvyšuje kvalitu v oblasti gastronomie

Ředitelka Farní charity Litoměřice Mgr. Karolína Wankovská, uzavřela dlouhodobou spolupráci se špičkami v oblasti gastronomie, kde je hlavním cílem zvýšit kvalitu stravování

Paní Vlasta Šumová oslavila 103 let

Paní Vlasta Šumová oslavila 103 let

Tato šarmantní dáma se těší skvělé kondici.  Je stále pozitivně laděná a užívá si každého dne. Radost svému okolí rozdává nejen úsměvem, ale také hrou na klavír. Pravidelně chodí ke svému pianinu, které dostala svatebním darem a s chutí přehrává své oblíbené skladby.

Přispějte pohybem

Přispějte pohybem

Středisko sociální prevence a humanitární pomoci se zapojilo do projektu EPP Pomáhej pohybem. Je to jednoduché – na našem středisku máme hygienické zázemí pro klienty za hranící životnosti a tak potřebujeme vybudovat nové. Zvolili jsme - Pomáhej pohybem. Více informací najdete na www.pomahejpohybem.cz

Šikovné ruce 2019

Šikovné ruce 2019

Seniorka Domova na Dómském pahorku paní Jonášová napsala krásnou literární práci s názvem „Radost přišla všem z nového jara“, a účastnila se XX. ročníku soutěže Šikovné ruce našich seniorů – pro radost a potěšení.

Zemřel náš kolega Jiří Malák

Zemřel náš kolega Jiří Malák

Dne 1. července 2019 ve věku 58 let nás po těžké nemoci navždy opustil dlouholetý kolega Farní charity Litoměřice pan Jiří Malák. Pracoval v Domově na Dómském pahorku od roku 2011. Děkujeme za jeho práci, přátelství a za každý společně strávený okamžik. Se smutkem v srdcích vzpomínají zaměstnanci Farní charity.

Odborná stáž v Rakousku

Odborná stáž v Rakousku

Vedoucí a sociální pracovník ze Střediska sociální prevence a humanitární pomoci se zúčastnili v rámci Celorepublikového odborného kolegia stáže v Rakousku.

Jedeme v tom společně

Jedeme v tom společně

I v roce 2019 se spustil dvouměsíční projekt „Jedeme v tom společně“, do kterého se Domov na Dómském pahorku aktivně zapojil. Letošní trasa byla dlouhá 2 000 kilometrů a vedla z Vrbna pod Pradědem přes Opavu, Ostravu, Olomouc, Přerov, Zlín, Brno, Vídeň, Salzburg, Rab, Pag, Zadar a Split. Projekt se snaží motivovat seniory k zapojení do pohybových aktivit v prostředí, které dobře znají a udělat něco pro své zdraví!

Dobrý skutek pro Pahorek

Dobrý skutek pro Pahorek

Všichni v Domově na Dómském pahorku v Litoměřicích si velmi váží krásného prostředí a snaží se o jeho zvelebování. Je důležité vytvořit útulné prostory, kde se bude líbit jak seniorům, tak i zaměstnancům při náročné práci v přímé péči. Konání dobra je každodenní součástí zaměstnanců Domova. Tentokrát jedna milá paní vykonala dobrý skutek pro Pahorek.

Exkurze v Domově na Dómském pahorku

Exkurze v Domově na Dómském pahorku

Zájem veřejnosti o domov pro seniory Domov na Dómském pahorku projevují nejen příbuzní a známí seniorů ubytovaných v Domově, nebo místní obyvatelé, kteří se rádi účastní kulturních a společenských aktivit, ale též školy a organizace z České republiky i ze zahraničí.