Mondi Štětí a.s. podporuje Farní charitu Litoměřice

Mondi Štětí a.s. podporuje Farní charitu Litoměřice

Dalším skvělým podporovatelem v našem boji s virem COVID-19 v nouzové situaci se stala společnost Mondi Štětí a.s.

Farní charita Litoměřice získala dar od firmy PREOL a.s., Lovosice

Farní charita Litoměřice získala dar od firmy PREOL a.s., Lovosice

Rádi bychom zmínkou na tomto místě poděkovali společnosti PREOL a.s., Lovosice za skvělý dar, který je v současné době pro nás nezbytný a potřebný.

Farní charita Litoměřice obdržela pomoc i od firmy  DMA Praha s.r.o

Farní charita Litoměřice obdržela pomoc i od firmy  DMA Praha s.r.o

Vážení ze společnosti DMA Praha s.r.o, rádi bychom vám všem touto cestou poděkovali za vaší podporu, kterou jste nám poskytli k nákupu dezinfekce a ochranných prostředků.

Pomáhají i soukromé osoby jako pan Petr Hrbek z České Lípy

Pomáhají i soukromé osoby jako pan Petr Hrbek z České Lípy

Je neuvěřitelné, že nejen velké Nadační organizace a společnosti, které mají vždy určitou možnost podpořit dobrou věc a pomoci lidem v nouzi, ale dokáží to i lidé, kteří nemají na takové věci hmotné prostředky. Ale mají dobré srdce.

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové podpořilo v krizi Farní charitu Litoměřice

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové podpořilo v krizi Farní charitu Litoměřice

Vážení a dobří lidé. Tak by se dal definovat Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, s jejíž přispěním se naše organizace Farní charita Litoměřice nedostala do krizového bodu, který by ochromil poskytování našich služeb, tedy pomoci všem našim klientům, kteří se bez ní neobejdou jediný den v roce.

Nadace Karla Komárka pomáhá Farní charitě Litoměřice

Nadace Karla Komárka pomáhá Farní charitě Litoměřice

Nadaci Karla Komárka bychom rádi takto vyjádřili velký dík za jejich naprosto skvělou a velmi rychlou pomoc a vyslyšení naší žádosti o podporu pro zajišťování udržitelnosti každodenní péče o naše milé klienty, kteří nás nepřetržitě potřebují.

Nadace ČEZ Podporuje Farní charitu Litoměřice

Nadace ČEZ

Farní charita Litoměřice by ráda touto cestou poděkovala za okamžitou pomoc a reakci na naší žádost o podporu pro nákup ochranných prostředků, jako jsou roušky, respirátory, obleky, štíty, rukavice, dezinfekce a další. Velice si vážíme každého, kdo v této nelehké situaci dokáže napříč nelehké situaci vyvinout mnoho úsilí a tím pomoci lidem, kteří jsou na péči druhých zcela závislí. Především jde o zdraví našich seniorů.

Farní charita Litoměřice nevzdává ani terénní práci

Farní charita Litoměřice nevzdává ani terénní práci

Pečovatelská služba provozovaná Farní charitou Litoměřice poskytuje seniorům pomoc při zvládání základních životních potřeb od začátku nouzového stavu.  A to i přesto, že kvůli zavření škol hrozilo, že na ošetřovné odejde většina pečovatelek. Tato obava se ukázala naštěstí lichou, pečovatelky této možnosti až na jeden případ nevyužily. Velkou komplikací se však ukázal absolutní celostátní nedostatek ochranných pomůcek, kvůli němuž musely pečovatelky vybrat nejvíc ohrožené, osamělé a na péči druhé osoby zcela závislé seniory. Neohrozit nejrizikovější skupinu zavlečením nákazy byl hlavní důvod březnového omezení poskytování služeb pro seniory, o něž péči v době karantény zvládnou rodinní příslušníci.

Farní charita Litoměřice stále bojuje a nevzdává se

Farní charita Litoměřice stále bojuje a nevzdává se

Uvnitř organizace panují přísná hygienická opatření, reagujeme i na nové nařízení vlády a zpřísňující kroky. V současné době se nám daří čelit virové nákaze Covid – 19. Zatím v budovách nezaznamenáváme, žádné příznaky virového onemocnění. 

Děkujeme, že jste na nás nezapomněli!

Jménem Farní charity Litoměřice bych touto cestou ráda poděkovala všem dobrým lidem, kteří na nás nezapomněli. Lidem, kteří vědí, že i my jsme v první linii, když se každý den staráme o seniory v terénu a v pobytových službách. Kromě středisek pro seniory provozuje nadále Farní charita v Litoměřicích i Azylový dům s noclehárnou pro lidi bez domova.