Farní charita Litoměřice prošla testováním na COVID-19

Farní charita Litoměřice prošla testováním na COVID-19

Informujeme Vás, že v minulém týdnu prošli pracovníci Farní charity Litoměřice prvním testováním. S radostí Vám oznamujeme, že všichni zaměstnanci jsou Covid negativní. Což znamená, že i naši senioři a klienti, o které nepřestáváme pečovat. Další testování zaměstnanců proběhne v příštím týdnu.

Další dávka pomoci od společnosti PREOL a.s., Lovosice

Další dávka pomoci od společnosti PREOL a.s., Lovosice

Přijali jsme dalších 300 litrů dezinfekčního roztoku od společnosti PREOL a.s., Lovosice, která jen potvrzuje nepřetržitou a záslužnou práci této společnosti v boji proti viru Covid-19.

Dobrovolní hasiči Lovečkovice pomáhají našim klientům

Dobrovolní hasiči Lovečkovice pomáhají našim klientům

Farní charita Litoměřice by ráda touto cestou poděkovala sboru Dobrovolných hasičů obce Lovečkovice a jejich veliteli za pomoc, které se nám dostalo, přestože se netýká přímo dnešní náročné situace, boje a prevence proti viru COVID-19. Ani v této době nezapomněli, že jsou lidé, kteří potřebují pro svůj život podpůrné prostředky jakými je např. oblečení.

GOLF COURSE MANAGEMENT, s.r.o. podporuje Farní charitu Litoměřice

GOLF COURSE MANAGEMENT, s.r.o. podporuje Farní charitu Litoměřice

Velké pomoci se dostalo, Farní charitě Litoměřice od golfového klubu z Litoměřické kotliny.  Finanční dar, jenž byl poskytnut,  byl využit na pořízení ochranných zdravotnických potřeb pro personál v přímé péči. Velice si vážíme pomoci, kterou nám poskytujete. Dáváte nám naději, kterou v dnešní době více než kdy jindy potřebujeme

První novinová společnost, a.s. nás podpořila v boji proti nákaze Covid-19

První novinová společnost, a.s. nás podpořila v boji proti nákaze Covid-19

Úžasný dar jsme dnes obdrželi od První novinové společnosti a.s. z rukou pana Křetínskéko, který nám předal 1320 ks respirátorů s ochranou FFP2.

Terénní pečovatelská služba Farní charity Litoměřice rozdává radost

Terénní pečovatelská služba Farní charity Litoměřice rozdává radost

V aktuální hektické a krizové době Pečovatelská služba Farní charity Litoměřice ve spolupráci s Dětským domovem Litoměřice rozdává radost osobám, u nichž poskytuje intenzivní terénní péči. Vzhledem k situaci, kdy je země zasažena nákazou COVID-19 a zůstává v karanténě, je pro všechny velmi vyčerpávající, aby se cítili pozitivně a komfortně. Právě kvůli tomu přišel vhod nápad dětí z Dětského domova v Litoměřicích, které v době Velikonočních svátků vymyslely, jak potěšit starší občany ve svém městě a okolí.

Farní charita Litoměřice děkuje

Farní charita Litoměřice děkuje

Charitní domov svaté Zdislavy děkuje touto cestou členům klubu Harley – Davidson, kteří tomuto domovu věnovali 50 l dezinfekce ANTICOVID. 

Pomoc seniorům z Nadace Terezy Maxové

Pomoc seniorům z Nadace Terezy Maxové

Díky přispění báječné Nadace Terezy Maxové a lidem, jež ji tvoří svým přístupem a snahou pomáhat těm, kdo to nejvíce potřebují, jsme měli příležitost posílit zdroje ochranných prostředků pro naši organizaci. Prostředky nyní nutně potřebujeme k zajištění nepřetržitelnému provozu a chodu všech našich pečovatelských služeb v tomto pro všechny náročném období. Především se ochrana týká našich terénních pečovatelek a zdravotních sester, jejichž každodenní péče u našich klientů v terénu je naprosto nezbytná.

Mell Invest s.r.o pomáhá Farní charitě Litoměřice

Z řady dárců nelze opomenout ani finanční dar, který jsme přijali od společnosti Mell Invest s.r.o, a můžeme tak zajistit další prostředky na ochranu v boji proti COVID-19 a tím se vyhnout možným hrozícím omezením.

Farní charita Litoměřice získala respirátory od První novinová společnost a.s.

Za každou pomoc jsme vděční a tak nás velice potěšila i pomoc od První novinové společnosti a.s., která nás obdarovala šitými rouškami v počtu 620ks, což určitě není zanedbatelné množství a za jejich dar tedy touto cestou za všechny naše pracovníky mnohokrát děkujeme!