Charitní domov svaté Zdislavy

Charitní domov svaté Zdislavy

V Charitním domově svaté Zdislavy v Litoměřicích, který slouží jako domov pro seniory, domov se zvláštním režimem a sídlí v něm i denní stacionář pro klienty s Alzheimerovou a stařeckou demencí, se během letních měsíců neodpočívalo.

Den sestry Domácí zdravotní péče

Vyrážím do terénu

Ráno je jako každé jiné, sedám do auta a studuji dnešní rozpis pacientů, abych věděla, kam pojedu, co mě dnes čeká. 

Odborný seminář ve Farní charitě Litoměřice

Odborný seminář ve Farní charitě Litoměřice

Farní charita Litoměřice, přivítala ve svém středisku Krajský úřad Ústeckého kraje, který realizoval ve spolupráci s městem Litoměřice, odborem obecné kriminality KŘ Policie UK, s oddělením tisku a prevence KŘ Policie UK a dalšími spolupracujícími organizacemi odborný seminář se zaměřením na dluhovou problematiku a s tím spojenou trestnou činnost páchanou na seniorech.

Město Litoměřice podporuje Farní charitu Litoměřice

Město Litoměřice podporuje Farní charitu Litoměřice

Svým neustálým zájmem a pomocí se město Litoměřice podílí na zvyšování kvality služeb provozovaných Farní charitou Litoměřice.

Pečovatelská služba jde vstříc novým zítřkům

Pečovatelská služba Farní charity Litoměřice se posouvá kupředu a snaží se naplňovat potřeby svých klientů všemi směry. 

„Poradna pro handicapované“ se posouvá vpřed.

„Poradna pro handicapované“ se posouvá vpřed.

Projekt Farní charity Litoměřice „Poradna pro handicapované“ již začíná slavit úspěchy mezi svými klienty.

Podpora zdraví z Nadace Taťány Kuchařové, Krása pomoci

Podpora zdraví z Nadace Taťány Kuchařové, Krása pomoci

Farní charita Litoměřice, Domov na Dómském pahorku obdržela vitamíny a doplňky stravy pro naše milé seniory v rámci posílení zdraví po náročném období způsobeným virem Covid-19.

Podpořeno z programu Výboru dobré vůle-Nadace Olgy Havlové

Podpořeno z programu Výboru dobré vůle-Nadace Olgy Havlové

13. 4. 2020 bylo správní radou Výboru dobré vůle-Nadace Olgy Havlové rozhodnuto o podpoře projektu Senioři od svaté Zdislavy podaného v rámci programu Senior. 

Pečovatelská služba děkuje za podporu a dary

Pečovatelská služba děkuje za podporu a dary

Pečovatelská služba Farní charity Litoměřice děkuje městům za dary, díky nimž se mohl začít využívat nový čtečkový systém, který slouží k získávání informací o množství poskytnuté péče klientům, usnadnění vykonávané terénní práce a pomáhá naplňovat vize a požadavky Ústeckého kraje.

Zahajovací seminář projektu „Poradna pro handicapované“

Pořádáme první setkání se zájemci o vstup do projektu „Poradna pro handicapované