Pečovatelská služba rozšiřuje pracovní tým

Pečovatelská služba rozšiřuje pracovní tým

Pečovatelská služba Farní charity Litoměřice hledá posily do svého týmu, aby docílila větší dostupnosti terénní péče. 

Fungování Střediska sociální prevence a humanitární pomoci při nouzovém stavu

Fungování Střediska sociální prevence a humanitární pomoci při nouzovém stavu

I přes nepříznivý vývoj pandemie COVID 19 mohou uživatelé Střediska sociální prevence 
a humanitární pomoci využívat denně služeb terénní služby, nízkoprahového denního centra, noclehárny a azylového domu pro muže.

Domov se zvláštním režimem Farní charita Litoměřice

Domov se zvláštním režimem Farní charita Litoměřice

V současné nelehké době se nám na Domově se zvláštním režimem sv. Zdislava daří odolávat koronaviru. U klientů neevidujeme, žádný pozitivní nález. Do jisté míry je to ovlivněno důsledností personálu ale i charakterem sociální služby. Posláním Domova se zvláštním režimem je poskytovat pobytovou sociální službu lidem, kteří nadále nemohou setrvat ve svém přirozeném domácím prostředí, protože mají potíže s pamětí (Alzheimerova choroba, ostatní typy demencí).

Farní charita Litoměřice pečuje o lidi bez domova

Farní charita Litoměřice pečuje o lidi bez domova

I v této nelehké době zůstáváme a vyhledáváme lidi bez střechy nad hlavou přímo v místech, kde přežívají. Nabízíme jim bezprostřední pomoc i návaznou další péči. Tu zajišťujeme v našem terénním programu, nízkoprahovém denním centru, noclehárně a azylovém domě v ulici Marie Pomocné v Litoměřicích. Pečujeme o každého, kdo nemá domov a žádá nás o pomoc. Noclehárna přešla, pod režim azylového domu 24/7, což pro klienty znamená do určité míry zajištěné bezpečí domova i během dne. Střediska fungují plnohodnotně i v době kdy koronaviru.  Umožňujeme lidem bez domova znovu nabrat sílu a za pomoci odborníků začít svou životní situaci řešit.

Farní charita Litoměřice rozšířila „terénní Pečovatelskou službu“

Farní charita Litoměřice rozšířila „terénní Pečovatelskou službu“

Farní charita Litoměřice během léta připravovala své služby na očekávanou druhou vlnu šíření koronaviru a tak i novou starost o lidi, o něž Charita pečuje. Pečovatelská služba urychlila v roce 2020 svou transformaci, která byla započatá na počátku roku 2019, aby se stala kvalitním a nepostradatelným článkem v systému péče o lidi s handicapem, o lidi se sníženou soběstačností ve vysokém věku. Terénní pečovatelský tým byl nově posílen o dalších 6 pracovníků. Nyní tedy poskytuje péči na celém území Litoměřic a okolních obcí do 15 km v počtu 17ti pečovatelek v čase od 7:00 – 21:00 hodin

Informace rodinným příslušníkům a veřejnosti

Je nutné, abychom Vás informovali o aktuálním zdravotním stavu klientů našeho zařízení. V první, jarní, vlně jsme s koronavirovou infekcí vyšli jako vítězové, tudíž bez pozitivního případu. V současnosti, kdy je výskyt COVID-19 celorepublikově výrazně vyšší než na jaře, musíme konstatovat, že máme aktuálně 2 pozitivní klienty. Ti však mají mírný průběh tohoto onemocnění, nevyžadující speciální péči. Tito klienti jsou umístěni v izolaci, čímž chceme zabránit dalšímu šíření.

Zákaz návštěv!

S okamžitou účinností do odvolání vyhlašuji zákaz návštěv v Domově na Dómském Pahorku a v Domově sv. Zdislavy Farní charity Litoměřice z důvodu nařízení vlády ČR a celostátního nárůstu nákazy COVID 19.

Smart technologie v sociálních službách – konference NEUROSMART

Smart technologie v sociálních službách – konference NEUROSMART

Organizace NEUROSMART přizvala Farní charitu Litoměřice a zástupce města Litoměřice na své druhé zasedání v Brně. Účelem nadačního fondu je podpora prevence, diagnostiky a léčby onemocnění mozku, která vedou k poruchám kognitivních funkcí až demenci, a dalších neurologických onemocnění s významným dopadem na kvalitu života pacientů a jejich blízkých.

Oslava, která si zaslouží pozornost

Oslava, která si zaslouží pozornost

Farní charitě v Litoměřicích bylo umožněno, stát se součástí života jedné z klientek domova pro seniory na Dómském pahoru a společně s paní Vlastou Šumovou oslavit 104. narozeniny!

Poradna pro handicapované úspěšně pokračuje ve svém poslání

Poradna pro handicapované úspěšně pokračuje ve svém poslání

Projekt Farní charity Litoměřice se začíná velmi úspěšně zapisovat do podvědomí občanů. Zájem o JOB poradnu se již nyní promítá v množství zájemců, kteří docházejí do poradny.