Poradna v době nouzových stavů

Poradna v době nouzových stavů

Poradna pro handicapované, projekt Farní charity Litoměřice pro podporu zaměstnanosti v Litoměřickém okrese dotovaný z fondů EU a MPSV ČR, stále zůstává v provozu.

Mikuláš s jeho tradičním doprovodem obdaroval seniory na Dómském pahorku

Mikuláš s jeho tradičním doprovodem obdaroval seniory na Dómském pahorku

Farní charita Litoměřice jako již každý rok uspořádala mikulášskou nadílku pro své seniory, tentokrát den před jeho tradičním příchodem, aby si mohli klienti Domova dosyta dopřát a užít přítomnosti Mikuláše, anděla a čerta v podání úžasných pečovatelek.

Návštěvy v Domově na Dómském pahorku

Od 7.12. 2020 dochází v Domově na Dómském pahorku ke změně průběhu návštěv. Tato změna nastala po uvolnění vládních opatření.

Tříkrálová sbírka letos také ONLINE

Tříkrálová sbírka 2021

Farní charita Litoměřice ani letos neporuší krásnou tradici a opět do ulic vyšle své vyslance tohoto krásného zvyku. Zároveň budeme nově pořádat sbírku pomocí ONLINE KOLEDY.

Charitní ošetřovatelská služba, posílila zdravotní péči v terénu a může přijímat nové klienty

U střediska Charitní ošetřovatelské služby došlo v letošním roce k rozšíření možnosti obslužnosti klientů a to díky navýšení počtu zdravotních sestřiček, které v terénu zajišťují péči o klienty.

Krásné gesto pomoci od člověka, který má srdce na svém místě

Krásné gesto pomoci od člověka, který má srdce na svém místě

Zcela nečekaným dárkem nás potěšila společnost Pediatria Bezděkovská s.r.o. V dnešní době není takový počin z vlastní vůle vůbec běžnou záležitostí. O to více nabývá na hodnotě.

Domov na Dómském pahorku se v plném zdraví chystá přivítat Vánoce

Domov na Dómském pahorku se v plném zdraví chystá přivítat Vánoce

V Domově na Dómském pahorku v Litoměřicích se pomalu ale jistě začíná vše chystat na vánoční svátky a navodit tak příjemnou atmosféru těch nejkrásnějších svátků roku pro všechny. 

Nejobyčejnější maličkosti, se stávají těmi nejdůležitějšími

Nejobyčejnější maličkosti, se stávají těmi nejdůležitějšími

Ano i tak by se dal nazvat dar od zemědělského družstva Klapý, který věnovalo všem klientům ve Farní charitě Litoměřice, napříč všem střediskám.

Farní charita Litoměřice ve svém Azylovém domě naplno pomáhá potřebným při příchodu zimního období

Farní charita Litoměřice ve svém Azylovém domě naplno pomáhá potřebným při příchodu zimního období

V našem Azylovém domě, který byl letos za přispění EU a MPSV zrekonstruován, se stává stále více vyhledávanou lokalitou pro ty, kteří v něm nalézají ochranu a bezpečí.

Opakovaná pomoc z nadace Olgy Havlové

Opakovaná pomoc z nadace Olgy Havlové

Farní charita Litoměřice již po několikáté mohla využít štědrosti předané nám z rukou nadace Olgy Havlové. Vždy jsou zde, aby nám pomohli podpořit dobrou věc a zajistit kvalitnější a bezpečnější práci našich pečovatelek v terénním programu.