Návštěva recitační soutěže studentů SŠPHS

Návštěva recitační soutěže studentů SŠPHS

V pondělí 14. října přijalo pozvání sedm seniorek z Domova na Dómském pahorku na recitační soutěž studentů Střední pedagogické školy, hotelnictví a služeb v Litoměřicích.

Vystoupení country skupiny KARAVANA

Vystoupení country skupiny KARAVANA

Ve čtvrtek 10. října navštívila seniory Domova na Dómském pahorku hudební country skupina Karavana z Lovosic.

Den Charity

Den Charity

V rámci Dne Charity ve čtvrtek 26. září proběhl ve střediscích Farní charity Litoměřice den otevřených dveří, prodej výrobků z vlastních dílen a další akce.

Výlet lodí Porta Bohemica

Výlet lodí Porta Bohemica

V sobotu 21. září se pět seniorek z Domova na Dómském pahorku a šest z DPS Kosmonautů vydalo na plavbu lodí Porta Bohemica na Píšťanské jezero a zpět.

Účast v turnaji Jukskei

Účast v turnaji Jukskei

Ve čtvrtek 19. září se uživatelé Domova na Dómském pahorku zúčastnili již 4. ročníku turnaje v Jukskei pořádaného Domovem U Trati v Litoměřicích.

Den Charity

Ve čtvrtek 26. září proběhne den otevřených dveří, ukázka a prodej výrobků z našich dílen, hudební vystoupení a další v rámci Dne Charity. Tyto akce budou probíhat ve všech našich střediscích, v Domově na Dómském pahorku, v Charitním domově sv. Zdislava, v Domech s pečovatelskou službou a v Domě P. Marie Pomocné. Den Charity je stanoven kolem svátku sv. Vincenta z Pauly (27. září), patrona charitních zařízení.

Leták Den Charity CHD sv. Zdislava

Leták Den Charity Domov na Dómském pahorku

Z důvodu nemoci některých členů skupiny KARAVANA se její účast ruší.

Leták Den Charity Domov P. Marie Pomocné

Leták Den Charity DPS

Soutěžní den "Co se v mládí naučíš..."

Soutěžní den "Co se v mládí naučíš..."

Charitní domov sv. Zdislava realizoval soutěžní den s názvem „CO SE V MLÁDÍ NAUČÍŠ……“, který byl realizován v rámci  projektu „Aktivní senior“ spolufinancovaný z Komunitního plánování města Litoměřice.

Aktivizace seniorů v Domově na Dómském pahorku

Aktivizace seniorů v Domově na Dómském pahorku

Výroba náčiní k jihoafrické hře Jukskei.

 

Vycházky do centra Litoměřic

Vycházky do centra Litoměřic

V průběhu srpna a září méně mobilní uživatelé z Domova na Dómském pahorku uskutečnili za doprovodu aktivizačních pracovnic několik vycházek do centra Litoměřic.

Realizujeme projekt zaměřený na vzdělávání zaměstanců Farní charity Litoměřice

Od 1. 1. 2012 v naší organizaci realizujeme projekt "Vzděláváním zaměstnanců Farní charity Litoměřice k zajištění dostupnosti a kvality služeb". Projekt končí 31. 12. 2013.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky.