Napsali o nás: Domov na Dómském pahorku je čtyřhvězdičkový

Napsali o nás: Domov na Dómském pahorku je čtyřhvězdičkový

Domov na Dómském pahorku získal ocenění kvality. Více se dozvíte zde .

Projekt Integrace a práce v Litoměřicích II

             

Fotografická soutěž pro seniory (klienty Charity)

Fotografická soutěž pro seniory (klienty Charity)

Charita Česká republika vyhlašuje pro své klienty fotografickou soutěž na téma „Charita očima seniorů“. Zájemci o účast mohou své digitální fotografie v tiskové kvalitě zasílat do 31.7.2012, nejlépe prostřednictvím pracovníků zařízení, jehož jsou klientem. Nejlepší fotografie budou oceněny a vznikne z nich putovní výstava.

Pálení čarodějnic v Charitním domově sv. Zdislava

Pálení čarodějnic v Charitním domově sv. Zdislava

Dne 30. dubna 2012 se v prostorách Charitního domova sv. Zdislava konalo pálení čarodějnic. K poslechu, ale po dobré večeři i k tanci, nám přišel zahrát a zazpívat pan harmonikář František Jindříšek. Zazněla spousta krásných písní, které už takřka upadly v zapomnění a také spousta lidovek, které jsme si s chutí zazpívali.

Duben byl měsícem nejrůznějších akcí v Domově na Dómském pahorku

Duben byl měsícem nejrůznějších akcí v Domově na Dómském pahorku

V  měsíci dubnu proběhlo v Domově na Dómském pahorku několik akcí. Kromě hudebních vystoupení,  přednášky a besedy se v domově uskutečnilo setkání starostů obcí, kde se prezentovala zařízení sociálních služeb z neziskových sektorů. Tato akce byla organizována Městem Litoměřice a realizována v prostorách společenského sálu Domova na Dómském pahorku.

Charita připravuje bohatou nabídku akcí pro seniory

Charita připravuje bohatou nabídku akcí pro seniory

V měsíci březnu se v Domově na Dómském pahorku konalo několik kulturních akcí, které zpříjemnily volný času klientům domova i dalším návštěvníkům. 

Většina akcí je přístupná široké veřejnosti, program na duben je ke stažení zde.

Všem účinkujícím děkujeme za spolupráci.

Vyhlášení veřejné zakázky

Farní charita Litoměřice vyhlašuje veřejnou zakázku na dodavetele odborných konzultací procesů kvality poskytování sociálních služeb ve Farní charitě Litoměřice v rámci projektu "Vzděláváním zaměstnanců Farní charity Litoměřice k zajištění dostupnosti a kvality služeb".

               

Výzva k podání nabídek

Farní charita Litoměřice vyhlašuje veřejnou zakázku na dodavetele vzdělávání v rámci projektu "Vzděláváním zaměstnanců Farní charity Litoměřice k zajištění dostupnosti a kvality služeb".

              

 

Farní charita realizuje další projekt podpořený z fondů EU

V lednu nastartoval dvouletý projekt s názvem „Vzděláváním zaměstnanců Farní charity Litoměřice k zajištění kvality a dostupnosti služeb“.  Projekt je zaměřen na zajištění dalšího odborného vzdělávání vedoucích i řadových pracovníků v organizaci, kvalifikační vzdělávání nových zaměstnanců a podporu zavádění procesů rozvoje kvality poskytování sociálních služeb. Uvedené činnosti budou realizovány dodavatelsky, formou veřejné zakázky.

            

Kulturní akce v Domově na Dómském pahorku pokračují

Kulturní akce v Domově na Dómském pahorku pokračují

V Domově na Dómském pahorku je pro klienty i veřejnost připraven každý měsíc bohatý kulturní program.