Zdravotní personál Farní charity Litoměřice stojí v čele boje proti zdravotním rizikům dnešní doby

Zdravotní personál Farní charity Litoměřice stojí v čele boje proti zdravotním rizikům dnešní doby

Farní charita Litoměřice má ve svém týmu mimo jiných skvělých pracovníků také zdravotní sestry, které jsou nedílnou a velmi důležitou součástí celého systému sociálních služeb v péči o naše klienty. Začlenění zdravotních sester do těchto služeb je důležitým článkem multidisciplinárního přístupu a určuje směr, kterým se naše organizace ubírá. Je tak významným prvkem v našem rozvoji a přístupu ke klientovi.

Úctyhodný věk 99 let oslavila na pahorku v lednu jedna z našich milých klientek Anna Rašková

Úctyhodný věk 99 let oslavila na pahorku v lednu jedna z našich milých klientek Anna Rašková

Farní charita Litoměřice se stává nedílnou součástí životů klientů, kteří žijí v našem Domově pro seniory na Dómském pahorku. Je nám tak umožněno stát se pozorovateli, kteří se mohou v těchto krásných chvílích přiblížit a umocnit tento životní okamžik, kterým narozeniny bezesporu jsou, v duši našich klientů. Věk je jen číslo, ale co skrývá?

Kdy podat žádost o umístění do pobytové služby u osob s diagnostikovanou demencí?

Podobně jako v loňském, tak i v tomto roce se na nás obracejí lidé, jejichž blízkým byla diagnostikována Alzheimerova či stařecká demence s žádostí „o jejich okamžité ubytování“. Zřejmě právě covidové období, s ním související nouzový stav a uzávěry (lockdowny) vedly k tomu, že si při svém nuceném pobytu doma začali příbuzní více všímat u svých blízkých zhoršené soběstačnosti a postupující dezorientace.

Pečovatelská služba Farní charity Litoměřice pomáhá s registrací očkování proti COVID-19

Pečovatelská služba Farní charity Litoměřice pomáhá s registrací očkování proti COVID-19

Pečovatelská služba Farní charity Litoměřice reaguje na spuštění centrálního rezervačního systému očkování proti COVID – 19 pro vybranou skupinu obyvatelstva. Poskytuje pomoc při registraci a hlavně psychickou podporu v této nelehké době.

Dobrým srdcem skrze Tři krále pomáháme potřebným

Dobrým srdcem skrze Tři krále pomáháme potřebným

Farní charita Litoměřice neustále hledá možnosti jak pomáhat lidem, kteří jsou v nouzi. Jsme velká organizace, ale bez pomoci vás všech bychom nikdy nedosáhli tak výrazných výsledků v tomto poslání. Proto i letos organizujeme Tříkrálovou sbírku a žádáme tak o Vaší účast na této události.
Přispívat můžete až do 30.4.2021.

Tříkrálový koncert se vydařil a sbírka pokračuje online

Tříkrálový koncert se vydařil a sbírka pokračuje online

Částku 2 163 861 Kč poslali během Tříkrálového koncertu diváci pomocí dárcovských SMS. Tradiční Tříkrálový koncert, který je poděkováním koledníkům, partnerům i všem dárcům a příznivcům odvysílala Česká televize v neděli 10. ledna večer. Tříkrálová sbírka však stále pokračuje – v online prostoru i prostřednictvím „statických pokladniček“. Pandemie nemoci covid-19 a související přijatá opatření letos nedovolují koledníkům vyjít do ulic. To však vede k hledání nových cest, jak sbírku lidem připomenout.

Elitní mistr kuchař Vladimír Šmejkal v Domově na Dómském pahorku

Elitní mistr kuchař Vladimír Šmejkal v Domově na Dómském pahorku

Farní charita Litoměřice měla tu čest opět přivítat ve svém týmu v kuchyni špičkového mistra kuchaře Vladimíra Šmejkala, který znovu přišel, aby předvedl své kulinářské umění a umožnil tak našim milým seniorům a zaměstnancům zjistit, že jídlo může být i skutečným zážitkem.

Strom přání pomáhá ke splnění přání o hezké knize

Strom přání pomáhá ke splnění přání o hezké knize

Farní charita Litoměřice uspořádala i letos akci, kdy si mohli senioři Domova na Dómském pahorku, kteří mají rádi posezení s knihou napsat přání, které jim prostřednictvím nakladatelství Kosmas bylo splněno a získali knihu jako dárek.

Ježíškova vnoučata v Domově na Dómském pahorku

Ježíškova vnoučata v Domově na Dómském pahorku

Farní charita Litoměřice se stala zprostředkovatelem charitativní akce a opět uspořádala pro seniory v Domově na Dómském pahorku událost, spojenou s křesťanskými svátky nazvanou výstižně „Ježíškova vnoučata“.

Koleda bude online

Koleda bude online

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci a celostátně přijatým opatřením rozhodlo vedení Charity Česká republika, že po dobu trvání pátého stupně PES kolednické skupinky do ulic nevyrazí.