Módní přehlídka v Domově na Dómském pahorku

Módní přehlídka v Domově na Dómském pahorku

V úterý 25.června od 11.00 hodin proběhla ve společenském sále Domova na Dómském pahorku módní přehlídka a ukázka účesů od budoucích kadeřnic a kadeřníků ze Střední školy a Mateřské školy o.p.s. Litoměřice na téma "Okem mladých do světa seniorů".

Vystoupení Dominika Lendackého v Domově na Dómském pahorku

V úterý 11. června navštívil seniory Domova na Dómském pahorku pan Dominik Lendacký, který posluchačům zahrál na fujary a zazpíval.

Pan Škarda a "Veselý lidi" v Charitním domově sv. Zdislava

Pan Škarda a "Veselý lidi" v Charitním domově sv. Zdislava

Dne 21. května se konalo v CHD sv. Zdislava vystoupení pana Škardy a hudební skupiny Luďka Veselého "Veselý lidi". 

Ohlédnutí za povodněmi 2013

Domov na Dómském pahorku poskytl přístřeší 55-ti evakuovaným z oblastí Litoměřicka, která byly postižena letošními povodněmi. Převážnou většinu evakuovaných tvoří klientky Domova se zvláštním režimem z Terezína, kde se očekávala velká voda. Dále bylo zajištěno ubytování pro 95 osob v Hostelu sv. Štěpána. Zde byli ubytováni lidi z Mlékojed, Píšťan, Litoměřic a uživatelé z Domu panny Marie Pomocné.

Charita ČR ubytovala evakuované, pomůže i Morava

Charita ČR ubytovala evakuované, pomůže i Morava

Do pomoci oblastem zasaženým povodněmi se zapojila síť Charity ČR, v tuto chvíli zejména poskytuje ubytování a další pomoc evakuovaným. Zároveň probíhá šetření v terénu, postiženým oblastem v Čechách chystají podporu také Charity na Moravě a ve Slezsku.

Charita ČR uvolňuje 2,62 milionu korun na pomoc po povodních

Charita ČR uvolňuje 2,62 milionu korun na pomoc po povodních

Celkem 2,62 milionu korun uvolňuje okamžitě Charita Česká republika na pomoc lidem a obcím zasaženým povodněmi. Spouští také krizovou linku. Charity koordinují sběr materiální pomoci a zapojení dobrovolníků. Lidé mohou nadále přispívat na sbírkové konto.

Povodně: Charita ČR chystá pomoc a sbírku

Povodně: Charita ČR chystá pomoc a sbírku

Pracovníci a dobrovolníci Charity Česká republika se stejně jako již několikrát v nedávné historii opět chystají pomoci v boji s následky ničivých povodní. Akci lze podpořit příspěvkem na účet, ale také formou DMS.

Bramborákové hody

Bramborákové hody

Dne 21. února 2013 se konaly v DPS Švermova již tradiční bramborákové hody.

Stolní tenis v Domově na Dómském pahorku aneb Senioři versus zaměstnanci

Stolní tenis v Domově na Dómském pahorku aneb Senioři versus zaměstnanci

V úterý 5. února byl v Domově na Dómském pahorku v Litoměřicích uspořádán turnaj ve stolním tenisu, který byl zvláště v době okolo zuřící chřipkové epidemie a zákazu návštěv v Domově, příjemným zpestřením všedních dní.

Adventní setkání v Domově na Dómském pahorku

Adventní setkání v Domově na Dómském pahorku

20. prosinec 2012 se stal dnem, kdy se v Domově na Dómském pahorku setkávali obyvatelé Domova se svými blízkými i se zaměstnanci Farní charity Litoměřice, kteří o ně celý rok pečují.