Den Charity

Ve čtvrtek 26. září proběhne den otevřených dveří, ukázka a prodej výrobků z našich dílen, hudební vystoupení a další v rámci Dne Charity. Tyto akce budou probíhat ve všech našich střediscích, v Domově na Dómském pahorku, v Charitním domově sv. Zdislava, v Domech s pečovatelskou službou a v Domě P. Marie Pomocné. Den Charity je stanoven kolem svátku sv. Vincenta z Pauly (27. září), patrona charitních zařízení.

Leták Den Charity CHD sv. Zdislava

Leták Den Charity Domov na Dómském pahorku

Z důvodu nemoci některých členů skupiny KARAVANA se její účast ruší.

Leták Den Charity Domov P. Marie Pomocné

Leták Den Charity DPS

Soutěžní den "Co se v mládí naučíš..."

Soutěžní den "Co se v mládí naučíš..."

Charitní domov sv. Zdislava realizoval soutěžní den s názvem „CO SE V MLÁDÍ NAUČÍŠ……“, který byl realizován v rámci  projektu „Aktivní senior“ spolufinancovaný z Komunitního plánování města Litoměřice.

Aktivizace seniorů v Domově na Dómském pahorku

Aktivizace seniorů v Domově na Dómském pahorku

Výroba náčiní k jihoafrické hře Jukskei.

 

Vycházky do centra Litoměřic

Vycházky do centra Litoměřic

V průběhu srpna a září méně mobilní uživatelé z Domova na Dómském pahorku uskutečnili za doprovodu aktivizačních pracovnic několik vycházek do centra Litoměřic.

Realizujeme projekt zaměřený na vzdělávání zaměstanců Farní charity Litoměřice

Od 1. 1. 2012 v naší organizaci realizujeme projekt "Vzděláváním zaměstnanců Farní charity Litoměřice k zajištění dostupnosti a kvality služeb". Projekt končí 31. 12. 2013.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky.

Vystoupení hudební skupiny Terezky z Domova Terezín

Vystoupení hudební skupiny Terezky z Domova Terezín

Ve čtvrtek 8. srpna navštívila Domov seniorů na Dómském pahorku hudební skupina Terezky z Domova Terezín.

Bilance po prvním roce projektu

Bilance po prvním roce projektu

Projekt "Integrace a práce v Litoměřicích II" má zdárně za sebou první polovinu projektu. V této polovině prošlo projektem 30 účastníků z plánovaných 60 účastníků.

Výstava v Lysé nad Labem 2013

Výstava v Lysé nad Labem 2013

Velkým přáním uživatelů DPS bylo navštívit výstavu "ŠIKOVNÉ RUCE NAŠICH SENIORŮ" v Lysé nad Labem. Díky dotaci Města Litoměřice v rámci projektu AKTIVIZAČNÍ PROGRAM V DOMOVECH S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, se podařilo tento výlet zorganizovat.

Grilování v Domově na Dómském pahorku

Grilování v Domově na Dómském pahorku

V úterý 2. července proběhlo v Domově na Dómském pahorku již dlouho plánované grilování.

Návštěva seniorů v Kulturním domě

Ve středu 26. května byli pozváni senioři z Domova na Dómském pahorku do Kulturního domu v Litoměřicích, kde proběhlo od 14.00 hodin završení akce Zdravého města Litoměřice "Místa přátelská seniorům" vyhodnocením soutěže pro seniory a oceněním těch nejaktivnějších.