Beseda v Charitním domově sv. Zdislava

Beseda v Charitním domově sv. Zdislava

V Charitním domově sv. Zdislava se dne 19. 3. 2014 konala beseda s vrchním inspektorem nprap. Romanem Šalounem, DiS..

Předání klavíru seniorům Domova na Dómském pahorku

Předání klavíru seniorům Domova na Dómském pahorku

V pondělí 24. 3. 2014 od 14:00 hodin proběhlo ve společenském sále Domova na Dómském pahorku oficiální předání klavíru seniorům Domova na Dómském pahorku starostou města Litoměřice panem Mgr. Ladislavem Chlupáčem.

Tříkrálové koledování 2014

Tříkrálové koledování 2014

Od 3. do 13. ledna 2014 se Farní charita Litoměřice opět zúčastnila tradiční Tříkrálové sbírky. Během koledování naši koledníci využili celkem 21 zapečetěných kasiček, do kterých jsme od dárců vybrali dosud nejvyšší výtěžek 47.072,- Kč.

Zhodnocení ukončeného projektu

Zhodnocení ukončeného projektu

Ke dni 31. 12. 2013 byla po dvou letech ukončena realizace projektu „Vzděláváním zaměstnanců Farní charity Litoměřice k zajištění dostupnosti a kvality služeb“. Na jeho závěr byla dne 18. 12. 2013 uspořádána konference, kde byla realizace projektu zhodnocena.

Farní charitu Litoměřice podpořilo Konto bariéry

Farní charitu Litoměřice podpořilo Konto bariéry

Konto bariéry podpořilo Farní charitu Litoměřice ve výši 50.000,- Kč na realizaci projektu „Zajištění bezbariérového přístupu do domova seniorů v Domově na Dómském pahorku“.

Poděkování za spolupráci společnosti T-mobil a TechSoup ČR

Jako každý rok i v letošním roce Farní charita Litoměřice spolupracovala s neziskovou organizací TechSoup Česká republika a se společností T-Mobile Czech Republic.

Nadace České spořitelny podpořila Charitu ČR

Nadace České spořitelny podpořila Charitu ČR

Farní charita Litoměřice byla podpořena prostřednictvím Charity ČR a Diecézní charity Litoměřice Nadací Česká spořitelna.

Podpořilo nás Komunitní plánování sociálních služeb města Litoměřice

Farní charita Litoměřice realizovala projekt „Zkvalitnění poskytování sociálních služeb v Domově na Dómském pahorku“, který je spolufinancován z Komunitního plánování sociálních služeb města Litoměřice.

Farní charitu Litoměřice podpořila Nadace Olgy Havlové

Farní charitu Litoměřice podpořila Nadace Olgy Havlové

Nadace Olgy Havlové podpořila Farní charitu Litoměřice ve výši 80.000,- Kč na nákup manipulačních zvedáků a antidekubitních matrací do našich středisek Domova seniorů na Dómském pahorku a Charitního domova sv. Zdislava.

Společnost Siemens, s.r.o. nás podpořila

Společnost Siemens, s.r.o. nás podpořila

Farní charita Litoměřice pořídila do Domova na Dómském pahorku mobilní stěny za finanční podpory od společnosti Siemens, s.r.o. v rámci projektu „Nákup mobilních stěn do pokojů uživatelů DS“.