Nadace Karla Komárka pomáhá Farní charitě Litoměřice

Nadace Karla Komárka pomáhá Farní charitě Litoměřice

Nadaci Karla Komárka bychom rádi takto vyjádřili velký dík za jejich naprosto skvělou a velmi rychlou pomoc a vyslyšení naší žádosti o podporu pro zajišťování udržitelnosti každodenní péče o naše milé klienty, kteří nás nepřetržitě potřebují.

Nadace ČEZ Podporuje Farní charitu Litoměřice

Nadace ČEZ

Farní charita Litoměřice by ráda touto cestou poděkovala za okamžitou pomoc a reakci na naší žádost o podporu pro nákup ochranných prostředků, jako jsou roušky, respirátory, obleky, štíty, rukavice, dezinfekce a další. Velice si vážíme každého, kdo v této nelehké situaci dokáže napříč nelehké situaci vyvinout mnoho úsilí a tím pomoci lidem, kteří jsou na péči druhých zcela závislí. Především jde o zdraví našich seniorů.

Farní charita Litoměřice nevzdává ani terénní práci

Farní charita Litoměřice nevzdává ani terénní práci

Pečovatelská služba provozovaná Farní charitou Litoměřice poskytuje seniorům pomoc při zvládání základních životních potřeb od začátku nouzového stavu.  A to i přesto, že kvůli zavření škol hrozilo, že na ošetřovné odejde většina pečovatelek. Tato obava se ukázala naštěstí lichou, pečovatelky této možnosti až na jeden případ nevyužily. Velkou komplikací se však ukázal absolutní celostátní nedostatek ochranných pomůcek, kvůli němuž musely pečovatelky vybrat nejvíc ohrožené, osamělé a na péči druhé osoby zcela závislé seniory. Neohrozit nejrizikovější skupinu zavlečením nákazy byl hlavní důvod březnového omezení poskytování služeb pro seniory, o něž péči v době karantény zvládnou rodinní příslušníci.

Farní charita Litoměřice stále bojuje a nevzdává se

Farní charita Litoměřice stále bojuje a nevzdává se

Uvnitř organizace panují přísná hygienická opatření, reagujeme i na nové nařízení vlády a zpřísňující kroky. V současné době se nám daří čelit virové nákaze Covid – 19. Zatím v budovách nezaznamenáváme, žádné příznaky virového onemocnění. 

Děkujeme, že jste na nás nezapomněli!

Jménem Farní charity Litoměřice bych touto cestou ráda poděkovala všem dobrým lidem, kteří na nás nezapomněli. Lidem, kteří vědí, že i my jsme v první linii, když se každý den staráme o seniory v terénu a v pobytových službách. Kromě středisek pro seniory provozuje nadále Farní charita v Litoměřicích i Azylový dům s noclehárnou pro lidi bez domova.

Farní charita Litoměřice, bere vše zodpovědně

COVID-19

Farní charita Litoměřice, bere vše zodpovědně. V souvislosti s rizikem šíření koronaviru, který způsobuje onemocnění COVID-19, se každý den mění.

Farní charita Litoměřice zvyšuje kvalitu v oblasti gastronomie

Farní charita Litoměřice zvyšuje kvalitu v oblasti gastronomie

Ředitelka Farní charity Litoměřice Mgr. Karolína Wankovská, uzavřela dlouhodobou spolupráci se špičkami v oblasti gastronomie, kde je hlavním cílem zvýšit kvalitu stravování

Paní Vlasta Šumová oslavila 103 let

Paní Vlasta Šumová oslavila 103 let

Tato šarmantní dáma se těší skvělé kondici.  Je stále pozitivně laděná a užívá si každého dne. Radost svému okolí rozdává nejen úsměvem, ale také hrou na klavír. Pravidelně chodí ke svému pianinu, které dostala svatebním darem a s chutí přehrává své oblíbené skladby.

Přispějte pohybem

Přispějte pohybem

Středisko sociální prevence a humanitární pomoci se zapojilo do projektu EPP Pomáhej pohybem. Je to jednoduché – na našem středisku máme hygienické zázemí pro klienty za hranící životnosti a tak potřebujeme vybudovat nové. Zvolili jsme - Pomáhej pohybem. Více informací najdete na www.pomahejpohybem.cz

Šikovné ruce 2019

Šikovné ruce 2019

Seniorka Domova na Dómském pahorku paní Jonášová napsala krásnou literární práci s názvem „Radost přišla všem z nového jara“, a účastnila se XX. ročníku soutěže Šikovné ruce našich seniorů – pro radost a potěšení.