Dárek k narozeninám může mít i dobrou chuť

Dárek k narozeninám může mít i dobrou chuť

Farní charita Litoměřice je opět blíže svým klientům. Narozeninový den se u nás stal dnem, kdy si naši klienti v Domově na Dómském pahorku, mohou dopřát pokrm, který není běžně v nabídce kuchyně, nebo si podobným způsobem mohou zpestřit snídani či večeři.

Modernizace osvětlení v prostorách kuchyně

Modernizace osvětlení v prostorách kuchyně

Farní charita Litoměřice v rámci plnění inovací a vylepšování pracovního prostředí zaměstnanců, zmodernizovala prostory a nyní ve čtvrté etapě i prostor pro náš kuchařský personál. Protože nikdo nechce pracovat ve špatných světelných podmínkách, snažíme se držet krok a využít možností inovativních technologií v praxi.

Nové polohovací postele Latera Thema LINET pro klienty Domova pro seniory

Nové polohovací postele Latera Thema LINET pro klienty Domova pro seniory

Farní charita Litoměřice se neustále snaží zajistit zvyšování kvality pobytu a péče o naše klienty pořizováním nových zařízení. Podařilo se nám získat další dvě polohovací postele Latera Thema od společnosti Linet, které jsou vysokým komfortem pro klienta v péči o jeho zdraví a zároveň usnadňují práci těm, kteří o ně s láskou pečují.

Pečovatelská služba spolupracuje s okolními obcemi

Pečovatelská služba Farní charity Litoměřice stále rozšiřuje své působení a aktivně informuje okolní obce o nabízené péči.

Pečovatelská služba

Naším posláním je poskytování péče o osoby a jejich domácnosti na základě jejich osobních potřeb s cílem dlouhodobého setrvání v domácím prostředí při zachování soběstačnosti.

Domácí zdravotní péče

Poskytujeme odbornou ošetřovatelskou a rehabilitační péči dospělým, seniorům a lidem se zdravotním postižením v jejich domácím prostředí. Službu zajistíme v okresu Litoměřice.

Ošetřovatelská služba je poskytována na základě doporučení obvodního lékaře a je plně hrazena zdravotní pojišťovnou.

Péči poskytují registrované diplomované všeobecné sestry.

Volná místa v Denním stacionáři pro osoby s diagnostikovanou demencí

Volná místa v Denním stacionáři pro osoby s diagnostikovanou demencí

Letos uplyne 7 let od založení denního stacionáře, který ambulantně pomáhá osobám trpícím demencí a jejich pečujícím rodinám.

Charitní ošetřovatelská péče

Naše domácí zdravotní péče stále přijímá nové pacienty, přijímáme i Covid-19 pozitivní pacienty. Po dohodě s obvodním lékařem a s jeho souhlasem, může péče začít. Provádíme převazy, odebíráme krev, moč a jiný biologický materiál, aplikujeme injekce, cévkujeme ženy, podáváme léky, aplikujeme inzulín, provádíme ošetřovatelskou rehabilitaci. Vše u pacientů doma, v jejich sociálním prostředí.

Chceme pomoci k práci lidem s hendikepem

Chceme pomoci k práci lidem s hendikepem

Farní charita Litoměřice má stále díky projektu „Poradna pro handicapované“, možnost nabídnout ještě několik pracovních míst pro osoby s handicapem, kteří jsou zdravotně znevýhodněné nebo mají I. – III. stupeň invalidity.

Kdy je ten pravý čas podat žádost o umístění do domova pro seniory

Je Vám více jak 65 let a máte sníženou soběstačnost, která vyžaduje celodenní péči? Zaměřujeme se na seniory, kteří opravdu potřebují trvalou pomoc jiné osoby, nemohou zůstat v domácím prostředí, a to ani za pomoci pečující osoby či s pomocí terénních event. ambulantních sociálních služeb. To, že senior potřebuje velkou míru pomoci, by měl odrážet stupeň Příspěvku na péči.