Aktuálně

Nové polohovací postele Latera Thema LINET pro klienty Domova pro seniory
15. února 2021 Pobytové služby pro seniory

Nové polohovací postele Latera Thema LINET pro klienty Domova pro seniory

Farní charita Litoměřice se neustále snaží zajistit zvyšování kvality pobytu a péče o naše klienty pořizováním nových zařízení. Podařilo se nám získat další dvě polohovací postele Latera Thema od společnosti Linet, které jsou vysokým komfortem pro klienta v péči o jeho zdraví a zároveň usnadňují práci těm, kteří o ně s láskou pečují.

11. února 2021 Pečovatelská služba

Pečovatelská služba

Naším posláním je poskytování péče o osoby a jejich domácnosti na základě jejich osobních potřeb s cílem dlouhodobého setrvání v domácím prostředí při zachování soběstačnosti.

Domácí zdravotní péče
11. února 2021 Domácí zdravotní péče

Domácí zdravotní péče

Poskytujeme odbornou ošetřovatelskou a rehabilitační péči dospělým, seniorům a lidem se zdravotním postižením v jejich domácím prostředí. Službu zajistíme v okresu Litoměřice. Ošetřovatelská služba je poskytována na základě doporučení obvodního lékaře a je plně hrazena zdravotní pojišťovnou. Péči poskytují registrované diplomované všeobecné sestry.

Volná místa v Denním stacionáři pro osoby s diagnostikovanou demencí
11. února 2021 Lidé s duševním onemocněním

Volná místa v Denním stacionáři pro osoby s diagnostikovanou demencí

Letos uplyne 7 let od založení denního stacionáře, který ambulantně pomáhá osobám trpícím demencí a jejich pečujícím rodinám.

9. února 2021 Domácí zdravotní péče

Charitní ošetřovatelská péče

Naše domácí zdravotní péče stále přijímá nové pacienty, přijímáme i Covid-19 pozitivní pacienty. Po dohodě s obvodním lékařem a s jeho souhlasem, může péče začít. Provádíme převazy, odebíráme krev, moč a jiný biologický materiál, aplikujeme injekce, cévkujeme ženy, podáváme léky, aplikujeme inzulín, provádíme ošetřovatelskou rehabilitaci. Vše u pacientů doma, v jejich sociálním prostředí.

Chceme pomoci k práci lidem s handicapem
8. února 2021 Poradna pro handicapované

Chceme pomoci k práci lidem s handicapem

Farní charita Litoměřice má stále díky projektu „Poradna pro handicapované“, možnost nabídnout ještě několik pracovních míst pro osoby s handicapem, kteří jsou zdravotně znevýhodněné nebo mají I. – III. stupeň invalidity.

3. února 2021 Pobytové služby pro seniory

Kdy je ten pravý čas podat žádost o umístění do domova pro seniory

Je Vám více jak 65 let a máte sníženou soběstačnost, která vyžaduje celodenní péči? Zaměřujeme se na seniory, kteří opravdu potřebují trvalou pomoc jiné osoby, nemohou zůstat v domácím prostředí, a to ani za pomoci pečující osoby či s pomocí terénních event. ambulantních sociálních služeb. To, že senior potřebuje velkou míru pomoci, by měl odrážet stupeň Příspěvku na péči.

Zdravotní personál Farní charity Litoměřice stojí v čele boje proti zdravotním rizikům dnešní doby
1. února 2021 Pobytové služby pro seniory

Zdravotní personál Farní charity Litoměřice stojí v čele boje proti zdravotním rizikům dnešní doby

Farní charita Litoměřice má ve svém týmu mimo jiných skvělých pracovníků také zdravotní sestry, které jsou nedílnou a velmi důležitou součástí celého systému sociálních služeb v péči o naše klienty. Začlenění zdravotních sester do těchto služeb je důležitým článkem multidisciplinárního přístupu a určuje směr, kterým se naše organizace ubírá. Je tak významným prvkem v našem rozvoji a přístupu ke klientovi.

Úctyhodný věk 99 let oslavila na pahorku v lednu jedna z našich milých klientek Anna Rašková
28. ledna 2021 Pobytové služby pro seniory

Úctyhodný věk 99 let oslavila na pahorku v lednu jedna z našich milých klientek Anna Rašková

Farní charita Litoměřice se stává nedílnou součástí životů klientů, kteří žijí v našem Domově pro seniory na Dómském pahorku. Je nám tak umožněno stát se pozorovateli, kteří se mohou v těchto krásných chvílích přiblížit a umocnit tento životní okamžik, kterým narozeniny bezesporu jsou, v duši našich klientů. Věk je jen číslo, ale co skrývá?

Kdy podat žádost o umístění do pobytové služby u osob s diagnostikovanou demencí?
26. ledna 2021 Lidé s duševním onemocněním

Kdy podat žádost o umístění do pobytové služby u osob s diagnostikovanou demencí?

Podobně jako v loňském, tak i v tomto roce se na nás obracejí lidé, jejichž blízkým byla diagnostikována Alzheimerova či stařecká demence s žádostí „o jejich okamžité ubytování“. Zřejmě právě covidové období, s ním související nouzový stav a uzávěry (lockdowny) vedly k tomu, že si při svém nuceném pobytu doma začali příbuzní více všímat u svých blízkých zhoršené soběstačnosti a postupující dezorientace.