Aktuálně

Sbírka na pomoc dětem: Charita představuje velikonočního Daránka!
1. dubna 2021 Charita Česká republika

Sbírka na pomoc dětem: Charita představuje velikonočního Daránka!

Říkají mu Daránek. Jméno dostal podle darů, kterými pomáhá dětem. Je symbolem bezpečí domova, potřebné péče i rovných příležitostí na startu do života. Připojte se k velikonoční vlně dobrých skutků a podpořte jeho poslání, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Charita Česká republika spouští výzvu pomoci s názvem Daránek dětem. Její výtěžek pomůže těm nejpotřebnějším: dětem, kterým v Česku hrozí sociální vyloučení.

Respirátory pro seniory
20. dubna 2021 Domácí zdravotní péče

Respirátory pro seniory

Poděkování za darování ochranných pomůcek pro seniory

Aktivity jako lék na těžkosti doby
9. dubna 2021 Pobytové služby pro seniory

Aktivity jako lék na těžkosti doby

Farní charita Litoměřice v první linii na bitevním poli proti samotě a stresu, které nás všechny v posledních dnech a měsících sužují. A ponejvíce naše klienty, kteří mají málo příležitostí se rozvíjet jak fyzicky, tak mentálně. Proto denně vytváříme prostředí, které dokáže každému jednotlivci z řad klientů dodat energii a chuť se těšit na další přicházející den. A každý si může zvolit tu svou, která jej posílí a potěší.

Pečovatelská služba Farní charity Litoměřice pomáhá se sčítáním lidu
8. dubna 2021 Pečovatelská služba

Pečovatelská služba Farní charity Litoměřice pomáhá se sčítáním lidu

Pečovatelská služba nyní pomáhá získávat data elektronickým způsobem, od 17. 04. 2021 se zapojí i do písemného sčítání lidu.  Získaná data pomáhají například při plánování opatření, aby se v Česku žilo lépe, aby se dalo včas zareagovat na zajištění kapacit ve zdravotnických zařízeních, při zavedení vlakových a autobusových spojů, při nedostatku volných bytů, při protipovodňových opatřeních nebo hasičům při jejich zásazích a tak podobně. 

Pečovatelská služba - příklad dobré praxe
7. dubna 2021 Pečovatelská služba

Pečovatelská služba - příklad dobré praxe

Pečovatelská služba Farní charity Litoměřice má nyní v terénu okolo 100 klientů, k nimž dochází různě, např. 1x týdně, od pondělí do pátku, ale i 3x denně každý den včetně víkendů a svátků.

„Poradna pro handicapované“ - projekt, který pomáhá.
6. dubna 2021 Poradna pro handicapované

„Poradna pro handicapované“ - projekt, který pomáhá.

Farní charita Litoměřice se stále snaží skrze projekt „Poradna pro handicapované“, pomáhat lidem se zdravotním omezením či zdravotně znevýhodněným. Tento projekt je dotován EU a MPSV ČR. Nalézáme uplatnění pro ty, kteří se těžko začleňují na pracovním trhu. Snažíme se jim být jakousi „spojkou“ k jejich lepšímu životu ve společnosti.

31. března 2021 Pobytové služby pro seniory

Poděkování dárcům podporujících naše poslání

Farní charita Litoměřice má krásné poslání, týkající se pomoci lidem, kteří to potřebují. Ať už se to týká lidí v důchodovém věku či osob bez rodinného zázemí nebo ve finanční tísni. Tuto činnost velmi rádi vykonáváme, neboť nás naplňuje. Je zde ovšem jeden důležitý faktor, bez kterého by naše činnost byla velmi ztížena. Tento faktor jsou finanční a materiální prostředky. Naštěstí existuje mnoho dárců z řad malých či velkých organizací i jednotlivých občanů, kteří naší práci podporují.

Kdy oslovit terénní Pečovatelskou službu?
29. března 2021 Pečovatelská služba

Kdy oslovit terénní Pečovatelskou službu?

Pečovatelská služba Farní charity Litoměřice se rozšiřuje nejen personálně, ale i kvůli přibývajícím počtům zájemců o službu. V nynější nelehké době se v praxi setkáváme se skutečností, že domovy jsou přeplněné a jsou dlouholeté čekací doby. Pečovatelská služba však umí zajistit kvalitní každodenní péči v domácím prostředí. V poslední době se nám rozšiřuje péče o klienty, kteří jsou upoutáni na lůžko, mají různé typy demencí, nebo potřebují dopomoc s péčí o svou osobu.

Charitní ošetřovatelská služba testuje zaměstnance firem
22. března 2021 Domácí zdravotní péče

Charitní ošetřovatelská služba testuje zaměstnance firem

Charitní ošetřovatelská služba nyní testuje zaměstnance firem antigenními testy.

Oxygenátory a pulsní oxymetry k zapůjčení ve Farní charitě Litoměřice
18. března 2021 Pečovatelská služba

Oxygenátory a pulsní oxymetry k zapůjčení ve Farní charitě Litoměřice

Pečovatelská služba Farní charity Litoměřice, kvůli velkému zájmu o výpůjčky kompenzačních pomůcek, zakoupila další výrobky, které pomůžou lidem v jejich domácím prostředí. Díky pomůckám, které Pečovatelská služba vypůjčuje, je pro spoustu osob snazší být ve svém domově, namísto v zařízeních zdravotnického typu.