Domácí hospicová péče

Pomoc nevyléčitelně nemocným a jejich rodině.
Služba je plně hrazená pojišťovnou.

Alzheimer a stařecká demence

Charitní domov sv. Zdislava
domov se zvláštním režimem
denní stacionář

Slavnostní zahájení Tříkrálové sbírky v Litoměřicích

Slavnostní zahájení Tříkrálové sbírky v Litoměřicích

Farní charita Litoměřice si Vás dovoluje pozvat na Slavnostní zahájení Tříkrálové sbírky v Litoměřicích

Místo: Mírové náměstí v Litoměřicích (u Morového sloupu)
Termín: 4. 1. 2019, 16:00
Kategorie: Akce pro veřejnost

Program:

  • Vystoupení chlapeckého sboru Páni kluci pod vedením PaedDr. Václava Hanče, Ph.D.
  • Žehnání koledníkům Mons. Janem Baxantem, biskupem litoměřickým
  • Proslov ředitelky Diecézní charity Litoměřice, paní Růženy Kavkové

Těšit se můžete

  • na ohradu se zvířátky (ovce, oslík)
  • prodej výrobků z keramické dílny
  • občerstvení pro děti i dospělé v prezentačním stánku Farní charity Litoměřice

V průběhu celé akce budou přítomni koledníci s kasičkami, do kterých bude možné přispět.

Těšíme se na hojnou účast!

Tříkrálová sbírka - plakát A4 2019