Pokud máte zájem o zařazení do naší databáze uchazečů o zaměstnání, vyplňte dotazník pro

uchazeče a zašlete jej e-mailem (mzdovka@fchltm.cz) nebo poštou (Farní charita Litoměřice,

 Personální oddělení, Zahradnická 1534/5, 412 01  Litoměřice).