V prosinci se rozhodně nudit nebudeme

Přijďte se pobavit s námi!

Kulturní program v Domově na Dómském pahorku – prosinec 2016

  • v neděli 4. 12. od 15.00 hodin - Adventní koncert pěveckého sboru VOCAL FRIENDS z Lovosic
  • v úterý 6. 12. od 14. 00 hodin - Hudební vystoupení Adolfa Škardy a jeho hostů
  • ve čtvrtek 8. 12. od 15.00 hodin - Adventní zpívání s panem Jaroslavem Hudcem
  • ve čtvrtek 8. 12 od 17. 00 hodin – Slavnostní rozsvícení vánočního stromku a vystoupení trubačů
  • v úterý 13. 12. od 10. 00 hodin - adventní besídka dětí z MŠ. sv. Zdislavy a MŠ Paletka Litoměřice
  • v pátek 16. 12. od 16. 00 hodin – Adventní koncert žáků ZUŠ Litoměřice pod vedením pana Jaroslava Vavrouška

Všichni jste srdečně zváni!