I v červnu se na Vás těšíme

I v červnu se na Vás těšíme

Kulturní program v Domově na Dómském pahorku - ČERVEN 2017

1. 6. od 16. 00 hodin – GRILOVÁNÍ (akce pro seniory Domova)

6. 6. od 15. 00 hodin – Hudební odpoledne s panem Adolfem Škardou a jeho hosty

9. 6. od 15. 30 hodin – NOC KOSTELŮ – koncert v kapli Božího Milosrdenství – účinkující: p. H. Přeučilová a její 2 žáci ZUŠ, sl.Bartošová a p. A. Škarda

22. 6. od 8. 30 – 16. 00 hodin – Výlet do lesoparku v Chomutově – akce realizována z dotací Města Litoměřice a FCHLTM – pro seniory Farní charity Litoměřice

                                          Všichni jste na akce srdečně zváni.