PRŮZKUM TRHU

Výzva k podání cenové nabídky.

Poskytování IT služeb

 

Zadavatel:

Farní charita Litoměřice

Zahradnická 1534/5, Litoměřice, 412 01

IČ: 46769382

 

Kontaktní osoba zadavatele:

Roman Striženec

Tel: 416 733 487

E-mail: roman.strizenec@ltm.charita.cz

 

Obecný popis

Průzkum trhu – výzva k podání cenové nabídky

Obsah zakázky: Předmětem cenového průzkumu trhu jsou ICT služby

Specifikace předmětu zakázky

Předmětem zakázky je poskytování ICT služeb s dostupností 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu v sídle organizace, v rozsahu:

 • Správa serveru a sítě
  • Údržba serveru, provoz aplikací
  • Zálohování
  • Údržba serverovny
  • Správa ICT provozní dokumentace
  • Nastavení a řízení domény a pravidel
  • Nastavení pravidel řízení bezpečnosti
  • Monitorování provozu a řešení problémů
  • Správa aktivních prvků sítě
  • Správa a optimalizace síťové infrastruktury po budovách (příp. mezi nimi)
 • Správa koncových zařízení
  • Údržba PC a notebooků
  • Zpracování politiky zálohování a obnovy
  • Nastavení pravidel řízení bezpečnosti
  • Údržba vlastních tiskáren
  • Řízení a instalace patchů
  • Řešení problémů uživatelů
  • Správa docházkového systému
 • Správa software
  • Instalace a údržba software na PC
  • Správa licencí software
  • Administrace CMS webu
  • Administrace internetové domény fchltm.cz
  • Administrace Office 365
  • Administrace systému sestra-pacient MediCall
  • Administrace systémů Cygnus, Cygnus2, Orion, WinCarol, eQuip, mojeBanka Business
  • Administrace digitálních certifikátů uživatelů
 • Kamerový systém
  • Správa součástí kamerového systému
  • Monitorování provozu a řešení problémů
 • Konzultace uživatelů prostřednictvím e-mailu nebo telefonu
 • Asistence při nákupu hardware a software
 • Asistence při komunikaci s poskytovatelem telefonních a datových služeb
 • Asistence při komunikaci s pronajímatelem tiskového řešení
 • Měsíční hlášení o činnosti

Cenová nabídka

Cenová nabídka bude obsahovat celkovou maximální hodinovou sazbu za poskytování specifikovaných služeb v Kč bez DPH a s DPH. Uvedená cena bude nepřekročitelná.

Termín realizace zakázky

Předpokládaný termín realizace je od 1.7.2017  do  31.12.2018.

Informace k podání nabídky

Nabídka bude uzavřena v obálce a označena nápisem „NABÍDKA – IT“, doručena nejpozději dne 25.6.2017 na adresu sídla zadavatele.

Nabídka musí být podána v písemné formě, v českém jazyce. Uchazeč může předložit pouze 1 cenovou nabídku na celý předmět zakázky.

Obsah nabídky

Nabídka musí obsahovat tyto náležitosti:

- identifikační údaje uchazeče,

- hodinová sazba

 

V Litoměřicích dne 31. května 2017

Růžena Kavková

Ředitelka