Výstava v Lysé nad Labem 2013

Výstava v Lysé nad Labem 2013

Velkým přáním uživatelů DPS bylo navštívit výstavu "ŠIKOVNÉ RUCE NAŠICH SENIORŮ" v Lysé nad Labem. Díky dotaci Města Litoměřice v rámci projektu AKTIVIZAČNÍ PROGRAM V DOMOVECH S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, se podařilo tento výlet zorganizovat.

Grilování v Domově na Dómském pahorku

Grilování v Domově na Dómském pahorku

V úterý 2. července proběhlo v Domově na Dómském pahorku již dlouho plánované grilování.

Návštěva seniorů v Kulturním domě

Ve středu 26. května byli pozváni senioři z Domova na Dómském pahorku do Kulturního domu v Litoměřicích, kde proběhlo od 14.00 hodin završení akce Zdravého města Litoměřice "Místa přátelská seniorům" vyhodnocením soutěže pro seniory a oceněním těch nejaktivnějších.

Módní přehlídka v Domově na Dómském pahorku

Módní přehlídka v Domově na Dómském pahorku

V úterý 25.června od 11.00 hodin proběhla ve společenském sále Domova na Dómském pahorku módní přehlídka a ukázka účesů od budoucích kadeřnic a kadeřníků ze Střední školy a Mateřské školy o.p.s. Litoměřice na téma "Okem mladých do světa seniorů".

Vystoupení Dominika Lendackého v Domově na Dómském pahorku

V úterý 11. června navštívil seniory Domova na Dómském pahorku pan Dominik Lendacký, který posluchačům zahrál na fujary a zazpíval.

Pan Škarda a "Veselý lidi" v Charitním domově sv. Zdislava

Pan Škarda a "Veselý lidi" v Charitním domově sv. Zdislava

Dne 21. května se konalo v CHD sv. Zdislava vystoupení pana Škardy a hudební skupiny Luďka Veselého "Veselý lidi". 

Ohlédnutí za povodněmi 2013

Domov na Dómském pahorku poskytl přístřeší 55-ti evakuovaným z oblastí Litoměřicka, která byly postižena letošními povodněmi. Převážnou většinu evakuovaných tvoří klientky Domova se zvláštním režimem z Terezína, kde se očekávala velká voda. Dále bylo zajištěno ubytování pro 95 osob v Hostelu sv. Štěpána. Zde byli ubytováni lidi z Mlékojed, Píšťan, Litoměřic a uživatelé z Domu panny Marie Pomocné.

Organizace si rozdělily povodňovou pomoc na Litoměřicku

Organizace si rozdělily povodňovou pomoc na Litoměřicku

Ve čtvrtek 6.6.2013 se setkaly organizace z Litoměřicka, aby domluvily další postup povodňové pomoci.

Humanitární sklad Diecézní charity Litoměřice

Humanitární sklad Diecézní charity Litoměřice

Humanitární sklad Diecézní charity Litoměřice pro obce postižené povodní je v provozu.

Setkání nevládních neziskových organizací ohledně povodňové pomoci

Setkání nevládních neziskových organizací ohledně povodňové pomoci

Ve čtvrtek 6.6.2013 se setkají nevládní neziskové organizace, aby domluvily další postup povodňové pomoci.